Adviezen

De deltacommissaris kan gevraagd en ongevraagd adviseren over (onderdelen) van het Deltaprogramma. De adviezen die deltacommissaris Peter Glas uitbracht staan hieronder.

  • In de jaarlijkse rapportages van het Deltaprogramma adviseert de deltacommissaris over relevante zaken voor de voortgang. Voor deze adviezen wordt verwezen naar de diverse Deltaprogramma's
  • Op deze pagina staan de adviezen van oud-deltacommissaris Wim Kuijken.