CV Peter Glas - Deltacommissaris

Loopbaan

Peter Glas (Hoorn, 1956) studeerde Biologie en Nederlands recht in Leiden. Hij was in de periode 1983-1989 werkzaam als onderzoeker-consultant bij het Waterloopkundig Laboratorium (WL|Delft Hydraulics) te Delft. Van 1989 tot 1991 werkte hij als senior beleidsambtenaar bij het Directoraat Generaal Milieu van VROM. Daarna keerde hij terug naar WL|Delft Hydraulics (nu Deltares), aanvankelijk als regiomanager Centraal en Oost Europa, later in lijnfuncties. Per 1 maart 2003 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel. In de periode 2004-2015 was hij daarnaast lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan 2010-2015 als landelijk voorzitter. Sinds 2013 is hij internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative. Sinds 1 januari 2019 is Peter Glas deltacommissaris.

Opleidingen

 • 1968-1974: Atheneum-B aan het Fioretti College te Lisse. Diploma.
 • 1974-1982: Wis- en Natuurwetenschappen met als hoofdvak Biologie en nevenvak Wiskunde aan de RU Leiden. Doctoraalwerk in Leiden, Wageningen en Amhurst (USA). Afgestudeerd cum laude.
 • 1982-1983: Officiersopleiding aan de School Militaire Inlichtingendienst Harderwijk. Parate functie: inlichtingenvertaler Russisch-Duits 898 verb. compagnie Eibergen.
 • 1989-1998: Nederlands Recht aan de RU Leiden met als hoofdvak Staats-en Bestuursrecht. Afgestudeerd.
 • 2007-2008: Postacademiale opleiding Strategy, Innovation and Governance aan het instituut TIAS-NIMBAS van de Universiteit Tilburg en de John F. Kennedy School of Government in Boston (USA)
 • 2012-2015: Leernetwerk(4) Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur in Den Haag

Onderscheidingen

 • 2010: 2e plaats in verkiezing Bestuurder van het jaar (Magazine Binnenlands Bestuur)
 • 2013: Officierskruis (XXX)
 • 2015: Officier in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

Selectie van functies en nevenfuncties (chronologisch)

 • Dienstplichtig officier i.o. bij de Koninklijke Landmacht (1982-1983)
 • Onderzoeker adviseur bij het Waterloopkundig Laboratorium, later WL|Delft Hydraulics in Delft (1983-1989)
 • Senior beleidsadviseur bij het directoraat generaal milieubeheer DGM van VROM, belast met onderzoekscoördinatie (1989-1991)
 • Afdelingshoofd ecologie & regiomanager Oost Europa, later sectordirecteur Waterbeheer en Milieu (ca.100 medewerkers) bij WL|Delft Hydraulics (1991-2003)
 • Lid van de Verenigde Vergadering van Hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap van Delfland (1999-2003)
 • Reserve kolonel van het Wapen van de Verbindingsdienst bij de Staf Nationaal Commando, momenteel senior liaison officier bij het Staf Detachement Nationale Operatiën van de Commandant der Landstrijdkrachten CLAS (2001-2016)
 • Watergraaf van Waterschap De Dommel (2003-2018)
 • Lid van de commissie van deskundigen van de Vereniging voor Natuurmonumenten (2004-2010 en 2016-2018)
 • Lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen (2004-2015)
 • President commissaris van Samen Stromen bv (2005-2009)
 • Bestuurslid van de Stichting Het Waterschapshuis (2005-2007)
 • Lid van de Raad voor Deltaonderzoek (2007-2010)
 • Lid van de Stuurgroep Watertechnologie van het Netherlands Water Partnership NWP (2008-2010)
 • Lid van de Stuurgroep Deltatechnologie van het Netherlands Water Partnership NWP (2008-2010)
 • Lid van de Innovatieraad Transport, Mobiliteit en Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2009-2012)
 • Landelijke voorzitter van de Unie van Waterschappen (2010-2015)
 • Lid van de Maatschappelijke Advies Raad van Kennis voor Klimaat (2011-2018)
 • Internationaal voorzitter van het OECD (OESO) Water Governance Initiative in Parijs (2013-heden)
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Vrienden van ’s-Hertogenbosch (2017-2019)
 • Lid Vereniging Aegon (2019-heden)
 • Lid van de ABP Pensioenkamer van de raad voor Overheidspersoneel namens de werkgevers van de kabinetssectoren (2019-heden)