Oud-deltacommissaris Wim Kuijken

Van 1 februari 2010 tot 1 januari 2019 was Wim Kuijken (1942) deltacommissaris, waarna hij met pensioen ging. Peter Glas is zijn opvolger. 

Kuijken was negen jaar lang deltacommissaris. In die periode beleefde hij flink wat mijlpalen:

  • Er zijn nieuwe normen voor dijkversterking en waterveiligheid geformuleerd.
  • Er is een Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) opgezet: Rijkswaterstaat en de waterschappen werken samen aan het versterken van 1800 kilometer dijk.
  • Er is een aantal projecten gestart: de grootschalige renovatie van de Afsluitdijk, het peilbesluit IJsselmeer en het programma Integraal Riviermanagement (IRM).
  • Het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) werd opgezet. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken hierin samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-ontwikkelingen.

Lees hier het afscheidsinterview met Wim Kuijken.
Lees hier de speeches van oud-deltacommissaris Wim Kuijken.

Wim Kuijken in de media