Deltacommissie

Het kabinet stelde in 2007 een Deltacommissie in, onder leiding van oud-minister Cees Veerman. In 2008 gaf deze commissie advies over de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. Volgens de commissie is de situatie in Nederland niet acuut, maar wel urgent.

Veilig wonen, werken en recreëren

Voordat de commissie de waterveiligheid in Nederland onderzocht, golden er afspraken die dateerden uit de jaren zestig. Het was hoog tijd voor nieuwe afspraken. De commissie bestudeerde onderwerpen zoals water, wonen, werken, recreatie, landbouw, natuur, infrastructuur en ruimte. Met als centrale vraag: hoe blijft Nederland beschermd tegen overstromingen, zoetwatertekorten en extreem weer? Zodat iedereen nu, over 50 jaar én over 100 jaar veilig in Nederland kan wonen, werken en recreëren.

Aanbevelingen

Het advies van de commissie bestond uit 12 aanbevelingen over onder andere de veiligheid van de Nederlandse dijken, de bouw in gebieden met een hogere kans op overstromingen en de bestuurlijke, organisatorische en financiële kanten van maatregelen tegen overstromingen. Het complete advies van de Deltacommissie staat in het rapport ‘Samen werken met water’. Het kabinet nam de aanbevelingen over. Dat resulteerde in het nationaal Deltaprogramma van nu, inclusief deltacommissaris en het Deltafonds.