Brief Informatie politieke partijen voor gemeenteraadsverkiezing

Het Deltaprogramma is op stoom om de inwoners van de regio Rijnmond-Drechtsteden nu en in de toekomst te beschermen tegen (hoog)water, te zorgen voor voldoende zoetwater en te werken aan een klimaatbestendige inrichting. Gemeenten vervullen hierbij een belangrijke en veelzijdige rol. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau nemen zij actief deel. In juli 2017 heeft het Gebiedsoverleg van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden deze brief (kenmerk RWS-2017/27683) gestuurd naar alle gemeenten met het verzoek hem door te sturen naar politieke partijen om hen te informeren over het Deltaprogramma. In de hoop dat zij in de komende gemeenteraadsverkiezingen kansen zien voor hun gemeente en deze in hun verkiezingsprogramma gaan opnemen.