Dashboard Signaalportaal - Hoge rivierstanden Maas

  • Visuele statistieken Hoge rivierstanden Maas

    De grafiek toont het aantal dagen met daggemiddelde afvoer tussen 1500 – 2000 m3/s en groter dan 2000 m3/s Maas, locatie Borgharen Dorp (periode 1910 – 2020). De Maasafvoer Borgharen Dorp van 2000 m3/s is een hoge afvoer die ongeveer 1 maal per 5 jaar optreedt. Het ontwerp van de waterkeringen en rivierverruimende maatregelen is gebaseerd op een zeer hoge afvoer (3800 m3/s en voor toekomstige afvoer 4600 m3/s). De grens van 2000 m3/s is ongeveer vergelijkbaar met de grens van 8000 m3/s toegepast voor Rijn Lobith, 1 keer per 5 jaar. 

Wat betekent een hoge rivierafvoer? 

Hoogwater op de rivieren ontstaat vooral na een langere periode met veel neerslag, regen maar ook sneeuw. Bij hoge rivierafvoer kunnen buitendijkse gebieden zoals uiterwaarden onder water lopen en kan de scheepvaart problemen ondervinden (minder doorvaarthoogte en stroming). Bij verwachte hoge rivierafvoer start Rijkswaterstaat berichtgeving ten behoeve van waterbeheerders en andere gebruikers. Deze kunnen op basis van de berichtgeving tijdig maatregelen treffen.

Waarom is dit van belang?

Het ontwerp van waterkeringen en rivierverruimende maatregelen wordt gebaseerd op de kans op voorkomen van zeer hoge afvoer. Door klimaatverandering of veranderingen in het stroomgebied, zoals verandering van grondgebruik of maatregelen bovenstrooms kan de kans op een zeer hoge afvoer toenemen.
Regionale verschillen
Maasafvoer is van belang voor deel van Nederland. Daarnaast is de Rijnafvoer ook van belang.

Waar zijn de data/figuren op gebaseerd (en berekeningswijze)?

De brongegevens zijn afkomstig van het Landelijk Meetnet Water (LMW) van Rijkswaterstaat. De gevalideerde tijdreeks voor afvoer Borgharen Dorp met een (kleinste) interval van 10 minuten waarden zijn geaggregeerd tot een daggemiddelde afvoer. Vervolgens is per jaar het aantal dagen bepaald met een daggemiddelde afvoer groter dan 2000 m3/s.