Deltaprogramma 2011-2021

In 2011 verscheen het eerste Deltaprogramma: een uitwerking van de aanbevelingen van de Deltacommissie in 2008. Dit Deltaprogramma, ook wel ‘Deltaplan nieuwe stijl’ genoemd, omschreef hoe we de komende eeuw de waterveiligheid kunnen verbeteren en de zoetwatervoorziening op orde kunnen houden. In latere jaren werd het Deltaprogramma steeds herzien, op basis van nieuwe inzichten en onderzoek. Onderstaande tijdlijn geeft de hoogtepunten weer uit de Deltaprogramma’s.

Historisch overzicht Deltaprogramma's

In aanloop naar het eerste Deltaprogramma