Signaaldashboard

In dit Signaalportaal worden vijf thema’s onderscheiden: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per themaniveau geven we actuele informatie die wordt ondersteund met data over verschillende indicatoren die informatie geven over veranderingen in klimaat, hydrologie, landgebruik, watergebruik en mogelijke effecten van deze trends op de samenleving. 

Thema 'natter'

Door klimaatverandering kan extreme neerslag vaker voorkomen. Korte intense buien leiden vooral tot problemen in de stad. Langdurige neerslag leidt vooral tot problemen in het landelijk gebied en kan zorgen voor extreme afvoeren van de rivieren.

Thema 'droger'

Door klimaatverandering kan de kans op droge perioden en waterschaarste toenemen. Dit kan leiden tot lage waterstanden in de rivieren, neerslagtekorten en verzilting van inlaatpunten. Al deze factoren beperken de beschikbaarheid van zoetwater.

Thema 'heter'

De gemiddelde temperatuur stijgt, en dat heeft gevolgen voor de kans op hittegolven en tropische dagen of nachten.

Thema 'zeespiegel'

Bij een oplopende temperatuur stijgt de zeespiegel. Dit komt door de uitzetting van zeewater en het smelten van gletsjers en ijskappen. De ontwikkelingen in de zeespiegel kunnen regionaal sterk verschillen.

Thema 'drukker'

Naast klimaatverandering als drijvende kracht zijn er ook maatschappelijke veranderingen zichtbaar in Nederland. De bevolking neemt toe en er zijn verschuivingen in landgebruik zichtbaar.