Thema 'natter'

Door klimaatverandering kan extreme neerslag vaker voorkomen. Korte intense buien leiden vooral tot problemen in de stad. Langdurige neerslag leidt vooral tot problemen in het landelijk gebied en kan zorgen voor extreme afvoeren van de rivieren.

Actuele situatie

Neerslagsom

De neerslagwaarnemingen van het KNMI laten duidelijk een positieve trend zien in de jaarlijkse neerslagsom gemiddeld over het land. Per jaar varieert die neerslagsom flink, maar de gemiddelde jaarsom van het tijdvak 1990-2020 is duidelijk hoger dan in eerdere 30-jarige tijdvakken, en in lijn met de KNMI’14 klimaatscenario’s.

Visuele statistieken Neerslagsom

Grondwaterstanden

De jaarlijkse hogegrondwaterstand (HG3) nabij Ruurlo vertoont geen trend over de laatste 30 jaar. Ook de droge jaren van 2018-2020 laten geen duidelijke sporen na in deze grondwaterstand.

Visuele statistieken Grondwaterstand

Hoge rivierstanden

Voor de hoogwaterbescherming is niet de Nederlandse neerslag-jaarsom, maar kortdurende hoge neerslagintensiteit in de bovenstroomse gebieden van belang. Dat vertaalt zich naar hoge rivierafvoeren voor de Rijn en de Maas. Het hoogwater in de Maas van 2021 is nog niet verwerkt in de tijdreeksen van het aantal dagen met hoge afvoeren. In die tijdreeksen voor zowel de Maas als de Rijn is geen duidelijke trend aanwezig in het aantal dagen dat de afvoer boven een gekozen grenswaarde kwam. De hoogwaters van 1993 en 1995 zijn wel zichtbaar in de tijdserie voor de Maas.

Visuele statistieken Hoge rivierstanden Maas
Visuele statistieken Hoge rivierstanden Rijn

Conclusie thema natter over trend/signaal: op de lange termijn is er sprake van een toename van de neerslag jaarsom. Er is geen duidelijke trend waarneembaar in het aantal dagen met een hoge afvoer van de Maas of de Rijn. Het hoogwater in de Maas van juli 2021 is nog niet verwerkt in dit overzicht.