Thema 'zeespiegel'

Bij een oplopende temperatuur stijgt de zeespiegel. Dit komt door de uitzetting van zeewater en het smelten van gletsjers en ijskappen. De ontwikkelingen in de zeespiegel kunnen regionaal sterk verschillen.

Actuele situatie

De gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt gestaag met ca 2mm per jaar. In de vertaling van de nieuwe IPCC-projecties naar de Nederlandse kust zal de zeespiegelstijging in de nabije toekomst een versnelling laten zien die onder andere afhankelijk is van de toename van de wereldgemiddelde temperatuur. De zeespiegelprojecties die in het KNMI’21 Klimaatsignaal zijn gepubliceerd wijken af van de KNMI’14 zeespiegelscenario’s. Volgens het hoge emissie-scenario SSP5-8.5 bedraagt de zeespiegelstijging in 2100 tussen 50 en 120 cm. Volgens het lage scenario SSP1-2.6 is dit 30 tot 80 cm.

Visuele statistieken Zeespiegelstijging

Conclusie thema zeespiegel over trend/signaal: de zeespiegelstijging vertoont jaarlijkse en decadale schommelingen, maar zal nog vele decennia aanhouden en mogelijk gaan versnellen.