Testomgeving: Naar een Signaalportaal

Het klimaat in Nederland verandert. Het inspelen op deze veranderende omstandigheden is belangrijk voor het maken van goede investeringskeuzes. In dit dashboard monitort de Signaalgroep van het Deltaprogramma jaarlijks zowel recente ontwikkelingen als verwachtingen voor de toekomst die van invloed kunnen zijn op Nederland. Zo kan worden vastgesteld of de koers of het tempo van het Deltaprogramma moet worden bijgesteld.
 
In dit signaalportaal worden 5 indicatoren onderscheiden: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker.