Wie is de huidige deltacommissaris?

De huidige deltacommissaris is Peter Glas. Hij begon per 1 januari 2019 als opvolger van Wim Kuijken, die met pensioen ging.

De eerste deltacommissaris was Wim Kuijken. Hij werd in november 2009 door de ministerraad benoemd voor een periode van zeven jaar en trad op verzoek van de Tweede Kamer eerder aan (nog voor de definitieve goedkeuring van de Deltawet) om zo snel mogelijk met zijn werk te kunnen beginnen. Op 1 februari 2017 werd hij herbenoemd voor een volgende periode, die duurde tot 1 januari 2019.