Programma Eerste Nationaal Deltacongres 2010

Het programmma van het Eerste Nationale Deltacongres, gehouden op 4 november 2010 in Scheveningen, zag er alvolgt uit:

vanaf 09.00 Registratie en inloop met koffie en thee

10.30 uur Woord van welkom
Wim Kuijken – Deltacommissaris

Opening

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje

Film, het Deltaprogramma: “Werk aan de Delta”

Speciale gasten in het zonnetje

Speech Bewindspersoon

Joop Atsma – Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Kees Slager biedt zijn boek ‘Watersnood’ aan

Interview

Over de betekenis van het Deltaprogramma voor kennisontwikkeling en
het bedrijfsleven
Bernard Wientjes – Voorzitter VNO-NCW
Robbert Dijkgraaf – President Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen

Jongeren in het Deltaprogramma

Discussie met de partners in het Deltaprogramma
Harry Keereweer – Woordvoerder Water, Bestuur Interprovinciaal Overleg
Ina Adema – Voorzitter Commissie Water Vereniging Nederlandse
Gemeenten en Voorzitter Overleg Water en Noordzee
Peter Glas – Voorzitter Unie van Waterschappen
Jan Hendrik Dronkers – Directeur-Generaal Rijkswaterstaat

12.00 - 13.30 uur Lunchbuffet

Genodigden hebben tijdens het middagprogramma de keuze uit direct onderstaande onderdelen of uit de deltaparade (zie verder naar beneden).

13.45 uur Programma in de plenaire zaal

(presentaties en discussie)

13.45 uur The limits of evidence: making the most of what we know about deltas, whilst recognizing what we don’t know

Ian Townend – Research Director
HR Wallingford
co-referent: Huib de Vriend – Directeur Kennis Deltares

14.15 uur Dubbelinterview: Klimaatadaptatie in Nederland

Maarten Hajer – Directeur Planbureau voor de Leefomgeving
Pier Vellinga – Voorzitter Raad van Bestuur Kennis voor Klimaat

14.45 uur De kracht van het ontwerp

Yttje Feddes – Rijksadviseur voor het Landschap

15.15 uur Climate Change = Culture Change

Ap Verheggen – Kunstenaar

13.00 uur De Deltaparade

Interactieve presentaties van de negen deelprogramma’s van het Deltaprogramma in de foyers. Zie ook de aparte pagina over de deltaparade.

16.00 uur Borrel en hapjes

Waterdichter van Waterschap Zuiderzeeland: Niels Blomberg
Afsluiting door deltacommissaris