Programma Zesde Nationaal Deltacongres 2015

Het Zesde Nationaal Deltacongres vond plaats op donderdag
5 november 2015 in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Het thema was: "Werk aan de delta. En nu begint het pas echt." Op deze pagina kunt u teruglezen hoe het programma eruitzag.

In de tabel hieronder leest u een kort overzicht van het programma. Voor meer details kunt u de PDF downloaden.

Programmaoverzicht
Vanaf 09.00 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee.
09.00 - 17.30 uur

Deltaparade
De Deltaparade vormt de hele dag de centrale ontmoetingsplek. De uitwerking en uitvoering van de Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma staan centraal. Er zijn meetingpoints van de zeven gebieden van het Deltaprogramma en presentatiestands van organisaties, programma’s en projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma.

10.15 uur

Welkom door gastheer en deltacommissaris Wim Kuijken.

Opening Deltacongres door de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk.

Werk aan de Delta: en nu begint het pas echt

Bart Parmet, directeur Staf deltacommissaris, gaat met de bestuurlijke partners van het Deltaprogramma in gesprek over ruimtelijke adaptatie, governance, zoetwater en waterveiligheid. De bestuurlijke partners zijn: Ina Adema (voorzitter subcommissie Water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Peter Glas (voorzitter Unie van Waterschappen), Josan Meijers namens het Interprovinciaal Overleg (gedeputeerde van de Provincie Gelderland), Peter Heij (directeur-generaal Ruimte en Water) en Theo van de Gazelle (plv. directeur-generaal Rijkswaterstaat). Ook dit jaar wordt een bijzondere gast in het zonnetje gezet. 

11.45 - 13.00 uur

Parallelsessies

 • De aanpak van ruimtelijke adaptatie en inspiratie uit de praktijk
  De gevolgen van klimaatverandering opvangen in het stedelijk en landelijk gebied. Leider, verleider of begeleider? Welke aanpak werkt waar het beste bij deze ruimtelijke adaptatie? De interactie tussen overheden, bedrijven, woningbouwcorporaties, burgers en/of maatschappelijke organisaties komt in deze sessies aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden aan bod. Gastvrouw is Ina Adema, voorzitter subcommissie Water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De bijeenkomst staat onder leiding van Harm Albert Zanting. Sprekers: Jos van SonStefan Kuks en Herman Schartman.
 • Governance van het Deltaprogramma en internationale context
  De samenwerking binnen het Deltaprogramma, waarin Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten als evenwaardige partners optrekken is bijzonder. Hoe houden we dit vast, ook in de uitvoeringsfase? U wordt uitgedaagd hierover mee te denken. De ervaringen met moderne watergovernance en de positie van Nederland internationaal bezien, komen onder leiding van Peter Glas, voorzitter Unie van Waterschappen en het OECD Watergovernance Initiative, aan bod. Sprekers: Christine JansenRoelof BlekerArwin van Buuren.
 • Aan de slag met het nieuwe waterveiligheidsbeleid
  In deze sessie krijgt u onder leiding van Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, inzicht in de implementatie van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Stakeholders, waaronder Rijk en Unie van Waterschappen, bediscussiëren de kansen en uitdagingen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Sprekers: Roald LapperreHans OostersRichard JorissenJoost BuntsmaHendrik Postma.
 • Zoetwater vandaag!
  In deze sessie worden de ervaringen met de droogte van afgelopen zomer en de voortgang van Deltaprogramma Zoetwater besproken. Hoe kan Nederland vorm geven aan het duurzame en robuuste zoetwaterbeheer van de toekomst? En hoe stem je daar de overheidsinspanningen af met de bedrijfsvoering, innovaties en investeringen? Tijdens deze sessie wordt u uitgenodigd om mee te denken. Bestuurders van het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het Rijk en gebruikers dragen bij aan de sessie onder leiding van Liesbeth Schipper. Panelleden: Ben de ReuPeter de KoeijerElaine AlwaynWalter van der MeerGerard Doornbos.
13.00 - 14.15 uur

Lunch
Tijdens de lunch zijn er diverse meet & greets met bestuurders op de Deltaparade bij de meetingspoints van de zeven gebieden van het Deltaprogramma.

14.15 - 15.30 uur

Deelcongres Deltaprogramma - AIWW: Watergovernance nationaal en internationaal

Opening door Kees Rade, directeur Directie Inclusieve Groene Groei van Buitenlandse zaken. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen en voorzitter van het OECD Water Governance Initiative, leidt deze bijeenkomst over internationale aspecten van waterbeheer en de samenwerking binnen het Deltaprogramma. Sprekers: Wim Kuijken, Tom Kompier, Henk Ovink, Theo van de Gazelle, Theo Meskers.

Dit deelcongres maakt onderdeel uit van het programma van de Amsterdam International Water Week (AIWW).

14.15 - 15.30 uur

Parallelsessies

 • De aanpak van ruimtelijke adaptatie en inspiratie uit de praktijk
  De gevolgen van klimaatverandering opvangen in het stedelijk en landelijk gebied. Leider, verleider of begeleider? Welke aanpak werkt waar het beste bij deze ruimtelijke adaptatie? De interactie tussen overheden, bedrijven, woningbouwcorporaties, burgers en/of maatschappelijke organisaties komt in deze sessies aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden aan bod. Gastheer is Andries Heidema, lid van de subcommissie Water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De bijeenkomst staat onder leiding van Harm Albert Zanting. Sprekers: Ed AnkerTanja Klip-MartinDaan Prevoo.
 • Aan de slag met het nieuwe waterveiligheidsbeleid
  In deze sessie krijgt u onder leiding van Roald Lapperre, directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid en plv. directeur-generaal Ruimte en Water, inzicht in de implementatie van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Stakeholders, waaronder Rijk en Unie van Waterschappen, bediscussiëren de kansen en uitdagingen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Sprekers: Mattie BuschLuc KohsiekEric KraaijJoost Buntsma, Frank Goossensen.
 • Zoetwater vandaag! 
  In deze sessie worden de ervaringen met de droogte van afgelopen zomer en de voortgang van Deltaprogramma Zoetwater besproken. Hoe kan Nederland vorm geven aan het duurzame en robuuste zoetwaterbeheer van de toekomst? En hoe stem je daar de overheidsinspanningen af met de bedrijfsvoering, innovaties en investeringen? Tijdens deze sessie wordt u uitgenodigd om mee te denken. Bestuurders van het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het Rijk en gebruikers dragen bij aan de sessie onder leiding van Liesbeth Schipper. Panelleden: Ben de ReuPeter de KoeijerElaine AlwaynWalter van der MeerGerard Doornbos.
15.30 - 17.30 uur Deltadrankjes en -hapjes

Parallelsessies en Deelcongres Deltaprogramma - AIWW

Het Deltaprogramma is een nieuwe fase ingegaan: van beleidsontwikkeling naar kaderstelling, uitwerking, implementatie en uitvoering van maatregelen. Er vinden ’s morgens en ‘s middags parallelsessies plaats over het werk in uitvoering voor ruimtelijke adaptatie, waterveiligheid, zoetwater en over de governance van het Deltaprogramma. De ochtendsessies over ruimtelijke adaptatie, waterveiligheid en zoetwater worden ’s middags herhaald. Elke sessie kent een maximaal aantal deelnemers van 150 personen (zitplaatsen). Meer informatie over de parallelsessies en de Amsterdam International Water Week leest u in de PDF.

Presentatiestands op de Deltaparade

Naast de meetingpoints van de zeven gebieden van het Deltaprogramma kunt u de presentatiestands van organisaties, programma’s en projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma, op de Deltaparade bezoeken.

Gebieden:

 • Kust
 • Maas
 • Rijn
 • Rijnmond-Drechtsteden
 • Waddengebied
 • IJsselmeergebied
 • Zuidwestelijke Delta

Organisaties, programma’s en projecten verbonden met het Deltaprogramma:

 • Climate Adaptation Services (CAS)
 • De Afsluitdijk
 • Delta Ontwerpplatform
 • Het Jeugdwaterschap
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma en HWBP-2
 • KNMI
 • Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma
 • Nationaal Water Model
 • Ons Water
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Ruimte voor de Rivier
 • Ruimtelijke adaptatie
 • Topsector Water
 • Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (VONK)
 • Water en Klimaat (NKWK)
 • Zoetwater

Amsterdam International Water Week (AIWW)

Het Zesde Nationaal Deltacongres vindt plaats tijdens de Amsterdam International Water Week (2 – 6 november 2015): een week waarin internationale en nationale professionals en bestuurders die betrokken zijn bij water bij elkaar komen en informatie uitwisselen.

Voor meer informatie zie: www.internationalwaterweek.com.

Het deelcongres Deltaprogramma - AIWW: “Watergovernance nationaal en internationaal” om 14.15 uur maakt onderdeel uit van het programma van de AIWW.