Deltaparade

Op de Deltaparade stonden stands van de gebieden en thema’s van het Deltaprogramma en aanverwante programma’s, innovaties en projecten. De Deltaparade was - zoals elk jaar - dé ontmoetingsplek op het Deltacongres. Hieronder treft u een overzicht van de standhouders tijdens het Nationaal Deltacongres van 2019.

Subsessies

De subsessies vinden tijdens de lunch en de Deltahapjes en -drankjes plaats in de domes en theaters op de Deltaparade. Voor enkele sessies kunt u zich vooraf aanmelden via het registratieformulier.

Overzicht standhouders

Op de Deltaparade vindt u onder meer de stands hieronder. De nummers verwijzen naar de plattegrond hierboven.

Nummer Naam
2 Amsterdam-Rijnkanaal / Noordzeekanaalgebied
6 Basisregistratie Ondergrond
24 Citydeal Klimaatadaptatie
3 Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
10 Commissie voor de milieueffectrapportage
7 Deltares
29 Design thinking & extreem weer
11 Dutch Coastline Challenge
21 Dutch Wavemakers
5 HWBP – Voor sterke dijken
30 Ideeënbus
2 IJsselmeergebied
21 Jeugdwaterschap
24 KANS Netwerk
5 Kennisprogramma Natte Kunstwerken
5 Kennisprogramma Zeespiegelstijging
12 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
20 Kust
4 LIFE IP Deltanatuur
18 Maas
14 Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK)
21 Nationaal Watertraineeship
8 Ons Water
26 Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA)
15 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
22 Podcast Studio
5 Programma Integraal Riviermanagement (IRM)
29 Regenwaterambassadeurs
19 Rijn
17 Rijnmond-Drechtsteden
24 Ruimtelijke adaptatie
27 Social media – foto booth
23 Staf deltacommissaris
6 Sterke Lekdijk
24 Stichting Climate Adaptation Services
13 Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
21 Stresstest IJssel
9 Taskforce Deltatechnologie
9 Topsector Water & Maritiem
16 Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta)
20 Waddengebied
5 Waterinnovatieprijs
5 Waterveiligheid
5 WAVE2020
21 Wetskills
25 Woningcorporaties
21 Young Professional Zone
1 Zoetwater
28 Zuidwestelijke Deltaplein