Excursies Zuidwestelijke Delta 13 november 2019

De dag voor het Deltacongres werden vier excursies georganiseerd naar Schouwen-Duiveland, het Zoommeer, de Westerschelde of het Haringvliet en Hollandsch Diep. Hieronder kunt u teruglezen welke excursies dit waren.

Een veilige en ruimtelijk-economisch vitale kust. Hoe bereiken we dat samen?

Op het eiland Schouwen-Duivenland, langs de oever van de Oosterschelde, nemen we u mee in het verhaal van de delta. Hoe werken we aan onze bescherming tegen hoogwater? De combinatie tussen veiligheid voor overstroming vanuit zee en een gezond watersysteem als basis voor een vitale economische ontwikkeling staat voorop. De eerste stop is het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De verhalen van mensen die de watersnoodramp in 1953 hebben meegemaakt staan hier centraal. Een net geopend kenniscentrum focust op actuele water- en klimaatvraagstukken. We vervolgen onze weg langs de Oosterschelde naar het icoon van de veilige delta: de Oosterscheldekering. Onderweg zien we onder meer de uitvoering van een forse zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde. Doel van dit project is het herstellen van de schade door zandhonger aan waardevol foerageergebied voor steltlopers. Op de Oosterscheldekering krijgen we in het ir. Topshuis een toelichting op de toekomstige uitdagingen van de hoogwaterveiligheid als gevolg van de stijgende zeespiegel. Betrokkenen hebben zich verenigd in een kenniscommunity Oosterschelde en denken samen na over de toekomst van de kering en het gebied. Tot slot gaan we naar het hart van de kering, in een van de 65 pijlers.

Praktische informatie
Vertrek en start 13.00 uur vanaf NS-station Goes met pendelbus
Eind 17.30 uur bij NS-station Goes met pendelbus
Contactpersoon Saskia Huijs, Rijkswaterstaat
Aantal deelnemers

Maximaal 45 deelnemers
Minimaal 20 deelnemers

Zoommeer: naar een nieuw perspectief in water- en natuurbeheer achter de Deltawerken

Maak u gereed voor een middag op en rond het water. We starten bij Waterrijk Oesterdam, een waterrecreatieplek voor liefhebbers van natuur, rust en ruimte. Per boot varen we over het Zoommeer en de Oosterschelde. Vanaf het water bezichtigen we markante plekken, waaronder de Oesterdam, via een passage door de Bergse Diepsluis en de Molenplaat bij Bergen op Zoom. We krijgen een toelichting over de uitdaging om te komen tot een nieuw perspectief in water- en natuurbeheer achter de Deltawerken, inclusief voldoende zoet water. Ook besteden we aandacht aan regionale en lokale initiatieven zoals de verdronken stad Reimerswaal bij de Oesterdam (Geopark Schelde Delta) en het gebiedsprogramma Waterpoort. Dit programma heeft als doel toe te werken naar een toekomstbestendig gebied door het aantrekkelijker te maken voor de toerist, de ondernemer en de inwoner.

Praktische informatie
Vertrek 12.30 uur vanaf NS-station Bergen op Zoom (bij gebruik van pendelbus)
Start

13.00 uur bij Waterrijk Oesterdam in Tholen

Eind 17.00 uur bij Waterrijk Oesterdam
17.30 uur bij NS-station Bergen op Zoom (bij gebruik van pendelbus)
Contactpersoon

Niels Aten, provincie Noord-Brabant

Aantal deelnemers Maximaal 50 deelnemers
Minimaal 20 deelnemers

Gebiedsontwikkeling rond de Westerschelde: klaar voor de toekomst

Tijdens deze excursie nemen we u mee naar Zeeuws-Vlaanderen. We brengen een bezoek aan de Hedwigepolder en de Nieuwe Sluis Terneuzen. In de Hertogin Hedwigepolder wordt circa 300 hectare van de afgesproken 600 hectare natuurherstel van de Westerschelde gerealiseerd. Samen met de Prosperpolder in Vlaanderen en de Sieperdaschor ontstaat een nieuw getijdengebied van wel 470 hectare. Dit vormt de kern van het grenspark Groot Saeftinge. Het project combineert natuurontwikkeling, waterveiligheid en klimaatadaptatie met de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied. We bezoeken het informatiepunt en kijken vanaf de dijk naar de ligging: aan de Westerschelde en dichtbij de havenontwikkeling van Antwerpen. Hierna bezoeken we de Nieuwe Sluis Terneuzen. De bouw van de Nieuwe Sluis is inmiddels gestart. Het wordt een van de grootste sluizen ter wereld en zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming van de scheepvaart tussen Nederland, België en Frankrijk. We krijgen een toelichting in het informatiecentrum en een korte rondleiding over het imposante bouwterrein.

Praktische informatie
Vertrek en start

13.00 uur vanaf NS-station Bergen op Zoom met pendelbus

Eind 17.30 uur bij NS-station Goes met pendelbus

18.00 uur bij NS-station Bergen op Zoom met pendelbus

Contactpersoon

Thecla Westerhof, provincie Zeeland

Aantal deelnemers Maximaal 50 deelnemers
Minimaal 20 deelnemers

Dynamisch Haringvliet-Hollands Diep: hoe het Deltaprogramma kan bijdragen aan een vitale regio

Tijdens de excursie naar Haringvliet en Hollands Diep bezoeken we natuurprojecten die zowel aansluiten bij de opgaven van het Deltaprogramma als bijdragen aan de lokale sociaaleconomische ontwikkeling. Het maken van deze combinatie was het vertrekpunt voor WWF en de andere natuurorganisaties om enkele jaren geleden aan de slag te gaan in het Haringvliet, met steun van de Nationale Postcode Loterij. De projecten in dit gebied versterken de positieve natuureffecten van de Haringvlietsluizen-op-een-kier, zetten ecologisch herstel van de Rijn-Maasmonding in brede zin op de kaart en verbinden ecologie, economie en welzijn. Er is daarbij een intensieve samenwerking met provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeentes ontstaan. Deze samenwerking loopt door, onder andere door samen te werken aan een Nationaal Park van wereldklasse NLDelta Biesbosch-Haringvliet, met als doel een verdere brede gebiedsontwikkeling. We bezoeken verschillende projecten en krijgen uitleg ter plekke. Zo stoppen we bij de Gebiedsontwikkeling Leenheerenpolder Hoeksche Waard, genieten we van het uitzicht op de unieke deltanatuur van het Haringvliet vanuit het vogelobservatorium Tij bij Stellendam en krijgen we uitleg over NLDelta en andere ambities in het gebied. Ook projecten als Krekenherstel Hoeksche Waard en zoetwatervoorziening Bernisse komen aan de orde.

Praktische informatie
Vertrek en start 13.00 uur vanaf NS-station Dordrecht met pendelbus
Eind 17.00 uur bij NS-station Dordrecht met pendelbus
Contactpersoon Bas Roels, Wereld Natuur Fonds
Aantal deelnemers Maximaal 50 deelnemers
Minimaal 20 deelnemers