Plenair openingsprogramma

Het plenair openingsprogramma vind plaats in de Noordzeehal.

  • Ria Geluk neemt u in haar openingscolumn mee naar de ramp van ’53. Ze kijkt ook vooruit en deelt haar ideeën over de toekomst. 
  • Welkom door dagvoorzitter Frank du Mosch en deltacommissaris Peter Glas aan het woord.
  • Speech van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van Infrastructuur en Waterstaat. Zij vervangt de minister, die verplichtingen in de Tweede Kamer had.
  • Lancering van de nieuwe Deltaprogrammafilm ‘Overal in Nederland aan de slag #4’.
  • Vraaggesprek met de partners van het Deltaprogramma.
  • Keynote door de Belgische ingenieur-architect Joachim Declerck, directeur van Architecture Workroom Brussels en professor bij de Universiteit Gent.
  • Aandacht voor een bijzonder project.

Sprekersoverzicht

Ria Geluk

Ria Geluk

Mede-initiatiefnemer en vrijwilliger Watersnoodmuseum

Ria Geluk maakt in 1953 als zesjarig kind de watersnoodramp mee en jaren later stond zij in 1997 aan de basis van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Nog steeds is zij vrijwilliger in het museum en op vele vlakken actief in de Zuidwestelijke Delta. In haar gesproken column neemt Ria u mee in haar persoonlijke verhaal over de beleving van de ramp van 1953, maar kijkt ze ook vooruit en deelt zij haar ideeën over de toekomst. Een belevenis van een vrouw met een bijzonder verhaal over water. 

Peter Glas
©Valerie Kuypers

Peter Glas

Deltacommissaris

Peter Glas werd op 1 januari van dit jaar door het kabinet benoemd tot deltacommissaris, Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Het nationale programma waarin we samenwerken aan de opgaven voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Als deltacommissaris geeft Peter Glas leiding aan het Deltaprogramma onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma en bevordert het overleg met betrokken bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft hij de taak om de voortgang van het Deltaprogramma te bewaken en rapporteert en adviseert hij daarover aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en andere betrokken bewindspersonen.

Peter Glas: ‘Met het Deltaprogramma kijken we actief naar de uitdagingen in de (verre) toekomst. Daarbij spelen we voortdurend adaptief in op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen, zodat we tijdig handvatten bieden voor actie: nuchter, alert en voorbereid.’ Volgens Peter Glas is de kracht, het vertrouwen, het lerend vermogen en het geheugen van de “deltacommunity” doorslaggevend voor het succes op lange termijn.

Cora van Nieuwenhuizen

Cora van Nieuwenhuizen

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

“Het Deltaprogramma is en blijft actueel. We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenval, hitte en lange perioden van droogte. Dat heeft gevolgen voor ons waterbeleid. Hoe beschermen we ons land tegen hoogwater en hoe houden we ons grondwater en oppervlaktewater op peil?

Voor een delta als Nederland heeft klimaatverandering grote gevolgen. Daarom doen we er alles aan om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. We nemen maatregelen om de nieuwe weersextremen goed te kunnen opvangen. Er komt een tijdelijke impulsregeling Ruimtelijke adaptatie. Daarmee kunnen we decentrale overheden financieel ondersteunen bij het nemen van maatregelen om schade door wateroverlast, droogte en overstromingen te beperken. Ook helpen we de regio’s bij het uitvoeren van pilots waarmee de ruimtelijke inrichting wordt versterkt om de gevolgen van klimaatverandering beter te kunnen opvangen. Samen met de regio werken we aan Integraal Riviermanagement.

Het jaarlijkse Nationaal Deltacongres markeert de sterke Nederlandse bestuurstraditie waarbij alle verschillende belangen samen worden opgepakt. Dit jaar voor de tiende keer.”

Joachim Declerck
©Foto: Bob van Mol

Joachim Declerck

Directeur van Architecture Workroom Brussels en professor aan de Universiteit Gent

Joachim Declerck is ingenieur-architect, oprichter en partner van Architecture Workroom Brussels (AWB), een denk-en-doe-tank voor innovatie, ontwerpend onderzoek en kennisdeling op het vlak van architectuur, stedelijke en territoriale ontwikkeling. Sinds 2014 is hij gastprofessor aan de Universiteit Gent. Declerck was (co-)curator van verscheidende culturele manifestaties, waaronder Bouwen Voor Brussel (2010), IABR–Making City (2012), The Ambition of the Territory (2012), IABR–The Missing Link (2018) en You Are Here (2018). De rode draad in zijn werkzaamheden is de inzet van ontwerp en ruimtelijke ontwikkeling als hefboom voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke transities.

In zijn keynote zal Declerck u meenemen in wat hij “de grootste creatieve opgave van onze tijd” noemt: hoe transformeren we de onafwendbare veranderingen in tijden van klimaatverandering naar nieuwe kwaliteiten? Hoe laten we de ambitieuze klimaat-, circulariteits- en solidariteitsdoelen en -akkoorden landen in effectieve ruimtelijke transformaties? We hebben alternatieve methodes nodig om haalbare projecten op vele plekken tegelijk en met de bestaande toewijding van vele betrokkenen te realiseren. Een virale transformatie op alle schaalniveaus, van onze Delta tot in onze eigen woonwijk.

Frank du Mosch

Frank du Mosch

Dagvoorzitter