Ronde 2 - Sessie 3: Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging is een actueel thema voor de delta. Als de zeespiegel stijgt, krijgen duinen, dijken en stormvloedkeringen te maken met erosie en grotere stormvloedhoogtes. Ook neemt de verzilting toe. In 2019 is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging in het leven geroepen door de minister en deltacommissaris. Hierin werken overheden, kennisinstellingen, bedrijven, plannenmakers en maatschappelijke organisaties samen aan nieuwe kennis. In 2020 is met verschillende partners gewerkt aan de opzet van het programma.

De sessie

Annemiek Roeling (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Jos van Alphen (staf deltacommissaris) en Saskia van Gool (Rijkswaterstaat) nemen u tijdens deze sessie mee in de actuele stand van zaken. We zoomen in op de regio Rijnmond-Drechtsteden. Met vertegenwoordigers van de haven, de landbouw, natuur, woningbouw en waterbeheer gaan we in gesprek over de mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging. Welke vragen komen naar voren? Welke informatie over de toekomst is nu al relevant voor diverse actuele ontwikkelingen? 

We sluiten af met het onderzoek van prof. Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. In het onderzoeksprogramma ‘Dealing with Disasters’ doet ze met haar team onderzoek naar de historische communicatie rondom toenmalige watersnoodrampen. Welke lijnen zijn hierin te ontdekken? Wat zijn de parallellen met de huidige communicatie rondom zeespiegelstijging? En wat kunnen we hieruit leren voor de toekomst? 

Het Deltacongres 2020 speelt zich online af, maar we zijn wél op zoek naar uw inbreng. We nodigen u daarom uit om mee te denken en vragen te stellen. We hopen u op 12 november te verwelkomen bij onze sessie.

Deze sessie begint om 15.00 uur en duurt tot 16.15 uur.