Natuurlijke Grensmaas

Grootste rivierproject in uitvoering in Nederland (2008-2027)

Het project Grensmaas (2008-2027) is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. Over een traject van zo’n veertig kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren wordt gewerkt aan hoogwaterveiligheid in combinatie met ruim duizend hectare nieuwe natuur. De plannen voor een natuurrijke Maas dateren uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. De overstromingen van 1993 en 1995 in Limburg zorgden voor een stroomversnelling. Maar door wantrouwen en weerstand van de bevolking, angst voor jarenlange overlast en discussie over de financiering van het project, kon het uitvoeringscontract pas in 2005 worden getekend.

©Jos Ruijters / Consortium Grensmaas

In 2017 is - volgens afspraak - de hoogwaterbescherming voor tienduizenden inwoners in dorpen en steden langs de Maas gerealiseerd. De rivier heeft zo’n 350 hectare extra ruimte gekregen om water af te voeren. Concreet betekent dit dat de inwoners het – bij identieke waterstanden - nu droog houden, waar in ’93 en ’95 nog 12.000 woningen blank stonden en 25.000 inwoners werden geëvacueerd.

Ook de natuurdoelstelling is gerealiseerd. Het nieuwe, grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei strekt zich ook uit op de Vlaamse rivieroever met tientallen kilometers nieuwe struinnatuur, nieuwe fietspaden en jaarlijks – volgens onderzoek – een miljoen recreanten. De werkzaamheden concentreren zich de komende jaren vooral op de grindwinning die wordt gebruikt om het project GrensMaas, met terugwerkende kracht te financieren.

De uitvoering van Grensmaas is gebaseerd op zelfrealisatie. De overheid is geen opdrachtgever, maar partner. Consortium Grensmaas, een alliantie van aannemers, grindproducenten en Natuurmonumenten, voert het project uit voor eigen rekening en risico. Met aandacht voor communicatie tot in huiskamers en aan keukentafels voert. En met oprechte belangstelling voor het wel van wee van gemeenschappen langs de Grensmaas.

©Jos Ruijters / Consortium Grensmaas
De Maas kan na de ingrepen van Consortium Grensmaas breed uitwaaieren en wordt omzoomd door fraaie natuur.