Parallelsessie 1 - Integratie: klimaatadaptatie en andere opgaven verbinden, hoe dan?

We zijn het allemaal eens: klimaatadaptatie moeten we integraal benaderen. Van oorsprong is klimaatadaptatie een thema uit het waterdomein, maar het beperkt zich allang niet meer tot de waterkolom. Het gaat ook over onder andere het ruimtelijk domein en sociaal domein.

Deze hybride sessie is in de Expo Foyer en begint om 13.00 uur en duurt tot 14.15 uur.

Integraal werken is een belangrijk thema, maar in de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig. Veel uitdagingen komen op ons af, maar we kunnen niet alles tegelijk en in dezelfde ruimte oplossen. Laten we een kijkje nemen in de toekomst! Waar willen we naartoe als het gaat om klimaatadaptatie en de verbinding met andere opgaven? Wat vraagt het concreet van ons, oftewel: hoe dan? Wat moeten en kunnen we anders doen? Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een klimaatbestendig Nederland!

Tijdens deze prikkelende en interactieve sessie, onder leiding van dagvoorzitter Kim Coppes, praten we erover. Spreker Hans Mommaas (Planbureau voor de Leefomgeving) schetst de toekomst van klimaatadaptatie en de verbinding met andere opgaven. Hoe ziet de toekomst eruit in Nederland (bijvoorbeeld in 2050)? Mommaas beschrijft hoe ons land eruitziet als de opgaven goed met elkaar zijn verbonden.

Wat vraagt dat nu van ons? Wat moeten we doen om het ideaalbeeld te realiseren? Aan de hand van korte vraaggesprekken en een panelgesprek praten we over de weg naar de toekomst. Relevante andere uitdagingen voor gemeenten en andere partijen komen langs: energietransitie, gezonde leefomgeving, groen in het bebouwd gebied en de financiering. Genoeg uitdagingen dus, nu moeten we er nog komen!