Parallelsessie 10 – KNMI Klimaatsignaal ’21 – Ons nieuwe klimaat

We ervaren allemaal dat het klimaat verandert. In oktober 2021 brengt het KNMI het Klimaatsignaal’21 uit. Het geeft antwoord op vragen als: In welke mate is het klimaat al veranderd? Waar moeten we in de toekomst rekening mee houden?

Deze sessie is volledig online en begint om 14.45 uur en duurt tot 16.00 uur.

Het Klimaatsignaal’21 is gebaseerd op de grote hoeveelheid kennis over klimaatverandering, dat in 2021 is samengebracht in het zesde rapport van het IPCC. In Klimaatsignaal’21 is deze kennis aangevuld met waarnemingen en onderzoek van het KNMI, en – waar nodig – vertaald naar de situatie in Nederland.

In Klimaatsignaal’21 staan de klimaattrends sinds 1900 en de nieuwste inzichten ten aanzien van zeespiegelstijging, extreme neerslag, wind, droogte en het stedelijk klimaat. Ook wordt aandacht besteed aan het klimaat in Caribisch Nederland en de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in het Arctisch gebied voor Nederland. Medio 2023 worden de geschetste veranderingen in Klimaatsignaal’21 vertaald naar de meer kwantitatieve KNMI’23-klimaatscenario’s.

In deze sessie gaan we specifiek in op de onderdelen die het meest relevant zijn voor waterveiligheid en waterbeheer. KNMI-experts presenteren de feiten – meetreeksen en op klimaatmodellen gebaseerde analyses – van de onderwerpen zeespiegelstijging, zomerse buien en rivierafvoeren. De feiten zijn van belang voor waterveiligheid en waterbeheer. Ook worden de resultaten gepresenteerd van een recente studie door het KNMI (met een internationaal team van wetenschappers). In de studie staat het verband omschreven tussen klimaatverandering en de hevige regen en overstromingen in juli 2021 in Limburg, de Ardennen en de Eifel.

Tijdens de sessie is er genoeg ruimte voor een Q&A met de sprekers.