Parallelsessie 3 – Pappen en nathouden – Transities in het waterbeheer

Het waterbeheer moet op de schop. Met enkel “pappen” (technische maatregelen in het watersysteem) is klimaatbestendigheid niet haalbaar. Een andere ruimtelijke inrichting en duurzamer gebruik van water zijn noodzakelijk. Hoe opereren we in zo’n transitie? Tijdens deze sessie krijgt u de juiste handvatten.

Deze hybride sessie is in MeccAtable en begint om 13.00 uur en duurt tot 14.15 uur.

De problematiek van te veel en te weinig zoet water komt aan bod. Aan de hand van twee casussen laten we zien hoe we omgaan met deze problematiek. Welke belangen spelen er?

De aandacht is nu gericht op water vasthouden (voorraadbeheer). Ook zien we dat grondwater, zeker in hoog Nederland, integraal onderdeel geworden is van het Deltaprogramma. Dat heeft gevolgen voor het landgebruik (aanpassen aan meer wateroverlast).

De waterproblematiek vraagt om maatregelen in het watersysteem en ruimtelijke maatregelen. Bij ruimtelijke maatregelen (bijvoorbeeld aanleg bufferzones, functie-aanpassing) is het belangrijk dat water en bodem sturend zijn (functie volgt peil). Een ander spoor is bewuster en passender omgaan met water (zuiniger omgaan, onttrekkingen verminderen en onderzoek naar alternatieve bronnen).