Parallelsessie 5 – Leren uit het buitenland

De online parallelsessie over ‘Leren uit het buitenland’ heeft als rode draad de Blue Deal: het internationale programma van de 21 waterschappen in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Doel: twintig miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

Kijk hier de parallelsessie terug via YouTube

Mariska van Rijswijk van het Waterschap Brabantse Delta ging naar een verontreinigd wetland in Zuid-Afrika. Door het betrekken van traditionele genezers, met aanzien onder de bevolking, voelden burgers zich eigenaar en hielpen ze bij het verwijderen van de waterhyacint. “Die waterhyacint zijn we vervolgens als grondstof gaan gebruiken, onder andere voor het maken van design kattenmanden. Zo maakten we van een bedreiging een business case." 

Leren is een speerpunt

Ellen Minkman, die promoveerde op het internationaal delen van ervaringen met deltamanagement, zegt ervan overtuigd te zijn dat belemmeringen om van elkaar te leren worden weggenomen in projecten als de Blue Deal. Ellen te Boekhorst van het Waterschap Limburg werkte in Colombia. "De FARC was er actief, veel gebieden waren afgesloten voor de overheid. 

De Blue Deal biedt de regering kansen om met communities in contact te komen waarmee dat voorheen niet lukte, terwijl de communities zelf dankzij de Blue Deal in staat zijn eigenhandig een beter bestaan op te bouwen.”

“We maken van een bedreiging een business case” - Mariska van Rijswijk

Protocollenterreur

Willem Jan Goossen van de Europese Unie stelt dat een lokale benadering juist vanuit Brussel kan worden opgepakt: "We kunnen het niveau van kennis verhogen en barrières in de wetgeving wegnemen.” Hein Pieper van de Unie van Waterschappen zegt dat we in Nederland nog wel eens ten prooi vallen aan een “protocollenterreur”. Wat we internationaal kunnen leren is de inzet van de lokale bevolking: "Hier is het systeem te veel geïnstitutionaliseerd, de burger is naar achteren geschoven.” 

Denken vanuit nieuwsgierigheid

Bart Vonk van Rijkswaterstaat wijst erop dat wij kampen met 140 millimeter regen, waar ze in Engeland met het dubbele te maken hebben, “rond dorpen en steden die te vergelijken zijn met Valkenburg. Het plaatsen van glazen schotten, wat ze daar deden, hebben we ook hier toegepast.”