Parallelsessie 8 – Effecten van zeespiegelstijging op het IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied is het belangrijkste zoetwaterreservoir voor het gebied ten noorden van de lijn Amsterdam-Zwolle. De beschikbare voorraad hangt samen met het peil in de meren. Het peil is ook bepalend voor de waterveiligheid rond de meren. De Deltabeslissing IJsselmeergebied laat zien wat we gaan doen om de veiligheid en de zoetwatervoorziening op orde te houden.

Deze hybride sessie is in de Brightlands Foyer en begint om 14.45 uur en duurt tot 16.00 uur.

De Deltabeslissing IJsselmeergebied bestaat uit drie samenhangende keuzes ten aanzien van de waterafvoer naar de Waddenzee, de zoetwatervoorziening en waterveiligheid. Tot 2050 is het gebied beschermd. In samenwerking met het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KPZSS) kijken we hoe lang de huidige strategie houdbaar is en welke adaptatiestrategieën daarna mogelijk zijn.

De sessie bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Video waarin Peter Roeters vertelt over de problemen die spelen in het IJsselmeergebied.
  • Saskia van Gool, Annemiek Roeling en Jos van Alphen vertellen over de stand van zaken van het KPZSS in relatie met het IJsselmeer.
  • Video waarin regionale ambtenaren en projectleiders vertellen over de dilemma’s en problemen van verschillende casussen in het IJsselmeergebied.
  • Een column.
  • Een (bestuurlijk) panelgesprek over de samenhang, samenwerking en afstemming tussen de casussen.