Jongeren

Net als voorgaande jaren zijn ook studenten en young professionals van harte welkom op het Nationaal Deltacongres. 

Speciaal voor hen organiseert het Delta Futures Lab (DFL) tijdens de lunch een sessie rondom drie themagebieden: 

  1. Stedelijke en ruimtelijke klimaatadaptatie
  2. Zuidwestelijke delta en kustgebieden
  3. Integraal rivier management

Jongeren, programmamanagers van het Deltaprogramma en andere experts wisselen aan drie tafels uitdagingen en kansen uit. Daarnaast legt een DFL coach uit hoe je met je stage-, afstudeer- of traineeproject onderdeel kan worden van een DFL thematische werkgroep en hiermee een (nog grotere) bijdrage kan leveren aan het Deltaprogramma.

De jongeren die online deelnemen aan het Deltacongres kunnen tijdens de pauze en borrel speeddaten met andere deelnemers van het congres.