Parallelsessie 3 (ronde 1) - Hoe beperk je de gevolgen van een waterbom?

Wat gebeurt er als er een waterbom op Nederland valt, net als vorig jaar? De vorm van extreme neerslag die toen over drie landen viel, kan zorgen voor complexe en langdurige crisisbeheersing. De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater werkt momenteel aan adviezen voor aanpassingen aan beleid voor het opvangen van extreme neerslag. Er wordt gekeken naar het uitvoeren van bovenregionale risicoanalyses. Ook worden uniforme uitgangspunten voor de DPRA-stresstesten onderzocht. Sessieleider Nadine Plomp legt de deelnemers stellingen voor die leiden tot inzichten.

Kijk hier de parallelsessie terug via YouTube

Juiste keuzes maken 

Kymo Slager van Deltares en co-auteur van het ‘Waterbom-rapport’ vertelt dat grootschalige wateroverlast verschillende regio’s kan treffen. “Die moeten dan samenwerken, want er ontstaat stress en schade.” Daarnaast zijn er zogenoemde cascade-effecten: water verzamelt zich in regionale watersystemen en dit beïnvloedt het hoofdwatersysteem. Ook kan de stroom uitvallen. Momenteel is Slager bezig met een casestudie in Zuid-Holland. Hij geeft het belang aan van handelingsperspectieven: “Zorg voor voorbereiding, bewustwording en risicocommunicatie. ”

Bovenregionale aanpak

De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater is ingesteld na de extreme neerslag in Limburg vorig jaar. Pieter den Besten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat het doel is om te leren van wat er is gebeurd en te kijken naar aanvullingen voor het beleid op de landelijke aanpak klimaatadaptatie . “Sommige dingen kun je beter op hoger schaalniveau aanpakken dan regionaal. Met bovenregionale stresstesten willen we kwetsbaarheden in beeld brengen op meerdere schaalniveaus.” Het plan is om Nederland op te delen in twaalf aandachtsgebieden.

Uniformering in DPRA-stresstesten

Gert Dekker van adviesbureau Ambient vertelt dat hij betrokken is bij de bovenregionale aanpak en kijkt naar de behoefte om stresstesten meer uniform te maken. Dekker: “Vrijwel alle gemeenten hebben stresstesten uitgevoerd. Dit heeft bijgedragen aan bewustwording, maar we zien dat er verschil zit in de analyses die verschillende partijen hebben uitgevoerd.” In de DPRA-stresstesten kan mogelijk ook aandacht worden besteed aan andere thema’s, zoals waterkwaliteit en bodemdaling. 

Een poll en met elkaar in gesprek

De deelnemers krijgen tijdens de sessie verschillende stellingen voorgelegd. 51% van de deelnemers vindt dat de provincies een coördinerende rol moeten hebben bij de boven-regionale risicodialoog. Het overgrote deel van de deelnemers – 86% – vindt dat de uniforme uitgangspunten van de DPRA-stresstesten verplicht moeten zijn. Gert Dekker noemt dat “een verrassend resultaat.”