Parallelsessie 5 (ronde 2) - Klimaatadaptatie: leren van andere landen

Wereldwijd nemen de problemen met water toe. Deze online sessie, onder leiding van Suzanne Blonk, gaat in op de vraag hoe andere landen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering en hoe zij hun waterbeheer daaraan aanpassen. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorbeelden. Wat kan Nederland leren van deze landen?

Kijk hier de parallelsessie terug via YouTube

Blue Deal

Luzette Kroon, Wetterskip Fryslân en Unie van Waterschappen, vertelt over de ‘Blue Deal’: een internationaal samenwerkingsprogramma van de 21 Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. “De Blue Deal bestaat uit 17 partnerschappen”, vertelt ze, “van Latijns-Amerika tot Kenia en Indonesië. Lokale waterbeheerders werken daarin samen met Nederlandse waterschappen aan oplossingen voor waterbeheer in de context van klimaatverandering.”

Rol van gemeenschappen

De Blue Deal is uniek, stelt Marieke van Nood van Wereldwaternet. “De waterbeheerders zijn in veel van die landen niet heel sterk. Daarom is de rol van de gemeenschappen zelf heel groot. De Blue Deal richt zich daarop: om die gemeenschappen te versterken.” Daar kunnen wij ook in Nederland veel van leren, aldus Van Nood. “Wij hebben natuurlijk van oudsher sterke waterschappen, maar ik denk dat ook in Nederland de rol van de gemeenschappen steeds groter gaat worden.”

Risico’s accepteren

Aiske Rijnks van het Hoogheemraadschap van Delfland vertelt over een project in Peru. Ze benadrukt de grote rol van NGO’s, die actief werkten aan het betrekken van bewoners bij adaptatiemaatregelen. “Mensen accepteren daar dat hun huizen af en toe overstromen”, zegt ze. “Waterbeheerders zien voor zichzelf niet een rol in voorlichting over de risico’s: mensen wéten dat ze risicovol wonen.”

Daarin is er wel een verschil met Nederland, merkt Luzette Kroon op. “Hier gaan mensen ervan uit dat de waterschappen alles oplossen en dat we achter de dijken veilig wonen. Als dijkgraaf moet ik misschien een andere boodschap gaan uitdragen: mensen, koop laarzen.”

Bescheidenheid

“Wij zijn opgeleid en opgevoed met het idee: het gaat lukken. We lossen alles op”, zegt ook Marieke van Nood. “In Afrika hoor je dat niet. Daar kunnen wij veel van leren: hoe ga je ermee om, hoe betrek je burgers erbij?” Daarnaast kan Nederland ook wel wat bescheidenheid gebruiken, aldus alle drie de sprekers. Van Nood: “De producten die jij hier dagelijks gebruikt – je boontjes, je koffie, je thee – die komen daar allemaal vandaan. Dat kan omdat zij daar in Kenia waterbronnen voor inzetten.” Kroon: “We moeten ook niet vergeten dat wij in 1953 enorm veel hulp hebben gekregen. Mensen kunnen nu wel zeggen: moeten we dat wel doen, die Blue Deal, terwijl we het zelf al zo moeilijk hebben? Maar wij hebben zelf die hulp destijds óók gehad. We hebben nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid.” 

Daarnaast hebben wij in het westen een groot aandeel in de oorzaken van klimaatverandering, aldus Van Nood, dus we mogen niet wegkijken. “En we hebben zelf baat bij deze samenwerking, op allerlei vlakken. Het werkt twee kanten op.”