Programma

Vanaf 9.30 uur opent Philharmonie Haarlem haar deuren en start het online voorprogramma met verslaggever Grietje Evenwel. U kunt online ook alvast deelnemen aan sessies, georganiseerd en geïnitieerd door een aantal betrokken partijen.

‘Versnellen, verbinden, verbouwen’

Klimaatadaptatie versnellen: hoe doe je dat? Hoe verbind je opgaven met elkaar? Hoe realiseer je opgaven in de woningbouw en ruimtelijke inrichting én reserveer je fysieke ruimte voor maatregelen in de toekomst? Deze vragen staan centraal tijdens het Nationaal Deltacongres 2022.  

Brecht van Hulten begeleidt het plenaire programma. Burgers vertellen over hun ervaringen met water en de minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft een speech. Het panelgesprek gaat over de verbinding tussen de wateropgaven en de andere grote opgaven in het ruimtelijke domein. Hoogleraar Lotte Jensen neemt de deelnemers mee in haar verhaal ‘Wij en het water’: wat kunnen we leren van rampen uit het verleden?

Ook dit jaar gaat de nieuwe Deltafilm in première tijdens het congres. Een grote rol is weggelegd voor vertegenwoordigers van de nieuwe generatie. Tot slot reikt de deltacommissaris Het Zonnetje uit: de prijs voor een in het oog springend project of een bijzondere organisatie.

Twee rondes, negen sessies

Na een mooi plenair programma, heeft u de keuze uit negen inhoudelijke parallelsessies, verdeeld over twee rondes. De sessie ‘Klimaatadaptatie: leren van andere landen’ is uitsluitend online te volgen. Thema’s zijn: het landelijk gebied, klimaatadaptatie in de praktijk en in het buitenland, extreem weer en crisisbeheersing, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en meer. 

Ontmoetingen

In de Philharmonie is een ontmoetingsplein waar deelnemers met elkaar in gesprek kunnen. Tijdens de ontvangst, lunch en borrel verzorgt Grietje Evenwel – de verslaggever op het Deltacongres – een live verslag. Ook interviewt zij aanwezigen, te zien voor de online deelnemers. Online kunt u ook met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld via de chatfunctie of tijdens een speeddate.