Wie krijgt dit jaar het Zonnetje?

Ieder jaar reikt de deltacommissaris op het Nationaal Deltacongres het Zonnetje uit, de prijs voor een aansprekend project dat een lichtend voorbeeld kan zijn voor anderen als het gaat om effectieve, innovatieve en kansrijke uitvoering van het nationaal Deltaprogramma.

Klimaatadaptieve herinrichting stationsgebied Zwolle

In Zwolle is de afgelopen jaren hard gewerkt om het stationsgebied klimaatadaptief te maken bij extreme buien en hitte. En dat is gelukt. Bij hevige regenval kan het water weglopen via de bestrating, maar ook via een special kolk waarin het water razendsnel afgevoerd en opgevangen wordt. Zelfs de fietsenstalling fungeert bij extreme buien als waterberging. Door infiltratiekratten onder de grond te plaatsen vangt de gemeente het water op, zodat het gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de nieuw aangelegde groenvoorziening, die verkoeling biedt op warme dagen. Ook wordt opgevangen regenwater gebruikt om de toiletten in het station door te spoelen.

Mede door dit soort initiatieven heeft regio Zwolle de status van NOVI gebied gekregen, wat hen kansen biedt om nog meer klimaatadaptieve maatregelen te nemen en een voorbeeld te zijn voor heel Nederland.

Lees hier meer over de genomineerde

Zoetwaterregio Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Binnen ZON werken maar liefst 67 regionale partners succesvol samen om Oost-Nederland voor te bereiden op (extreme) droge omstandigheden. Bij het nemen van maatregelen wordt de verbinding gelegd met andere opgaven zoals natuurherstel, verbetering waterkwaliteit, behoud erfgoed en landgoederen, landbouwtransitie en andere klimaatopgaven.

De resultaten zijn positief: het beschikbare water in de regio Oost wordt beter vastgehouden. In de beekdalen zijn beekherstelprojecten uitgevoerd zodat het beschikbare water langer wordt vastgehouden en in de bodem kan infiltreren. In de agrarische gebieden is veel ervaring opgedaan met het verbeteren van de bodemstructuur en het toepassen van nieuwe technieken, zoals regelbare drainage. Op natuurterreinen en landgoederen is veel detailontwatering verwijderd, zijn beken hersteld en is naaldbos omgezet naar loofbos. Dit alles was alleen mogelijk doordat vanuit verschillende domeinen en organisaties goed werd samengewerkt.

De deelnemende partijen bestaan uit provincies, waterschappen, gemeenten, terreinbeheerders, verenigingen voor particuliere grondeigenaren, natuur- en milieufederaties, LTO en drinkwaterbedrijven.

Lees hier meer over de genomineerde

Brede Groene Dijk

In Noordoost-Groningen is een kilometer zeedijk langs de Dollard versterkt met zout baggerslib uit de buurt. En dat is een wereldprimeur! Het waterschap Hunze en Aa’s besloot dat de benodigde dijkversterking niet mocht resulteren in een asfaltdijk. Nee, ze wilden een dijk die in het Natura 2000-landschap paste, een dijk van klei.

In plaats van 100.000 vrachtwagens naar de Betuwe te laten rijden om klei op te halen, hebben zij slib uit de Dollard gebruikt. Dit slib hebben ze ter plekke laten rijpen tot klei en afgelopen zomer is het aangebracht op de afgekeurde dijk. Hiermee is een brede, veilige dijk ontstaan. De dijk is ook eenvoudig aan te passen aan een versneld stijgende zeespiegel, omdat er klei bovenop de bestaande laag aangebracht kan worden.

Met het baggeren van slib uit de Dollard is ook de natuur geholpen. Het water is namelijk minder troebel en dat is goed voor het onderwaterleven. Ook heeft het waterschap tijdens het baggeren voor klei een eiland gecreëerd waar de vogelsoort kluut veilig kan broeden.

Lees hier meer over de genomineerde

Stemmen?

Stemmen op het Zonnetje 2022 kan niet meer. 

Donderdag 10 november maakte deltacommissaris Peter Glas op het Nationaal Deltacongres bekend dat de winnaar van het Zonnetje 2022 de Brede Groene Dijk is.