Deltaprogramma. Overal in Nederland aan de slag #3 (video)

Op vele plekken in Nederland worden maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma. Samen met het bedrijfsleven en bewoners zorgen we ervoor dat Nederland bestand is en blijft tegen de extremen van het weer. Bestuurders van waterschappen, de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, een melkveehouder, een inwoner van Zwolle en een jeugddijkgraaf vertellen in deze derde film over het Deltaprogramma hoe we in Nederland doorwerken aan een duurzame en veilige delta.

Deltaprogramma. Overal in Nederland aan de slag #3 (video)

*Muziek speelt*
Titels: Deltaprogramma.
Overal in Nederland aan de slag #3
Samenwerken aan het Peilbesluit IJsselmeergebied
Gemaal Wortman

Hetty Klavers – Waterschap Zuiderzeeland:

Het Deltaprogramma betekent voor mij dat je de lange termijn centraal stelt en dat je samenwerking centraal stelt.
Je wilt echt met elkaar de dagdagelijkse dingen ontstijgen en echt bezig zijn met waar moeten we aan de slag om Nederland echt leefbaar te houden.
Voor elkaar en voor onze generaties na ons.

Louis Schouwstra – Rijkswaterstaat:

Je moet altijd kijken naar het totale maatschappelijk belang en hoe kun je al die verschillende belangen verenigen?
Als je het hebt over het IJsselmeergebied, wij mogen als Rijkswaterstaat het IJsselmeer beheren, maar daarmee is het IJsselmeer niet van ons.
Het IJsselmeer is van vele partijen en samen zoek je ernaar hoe je dat IJsselmeer op een goede manier kunt beheren.
En dat hebben we ook gedaan bij, bijvoorbeeld, het Peilbesluit.

Hetty Klavers – Waterschap Zuiderzeeland:

In het Peilbesluit is het geregeld dat in het voorjaar het water even wat hoger laten komen en hebben daarmee heel veel water in de zomer we veel water nodig hebben.
Bijvoorbeeld voor de agrariërs maar ook voor de waterkwaliteit en voor de recreatievaart.
En daarna laten we het water weer uitzakken en brengen we het weer op winterpeil want in de winter willen we het water hier niet te hoog hebben.  

Louis Schouwstra – Rijkswaterstaat:

Hoe doe je dat nou op zo’n manier dat alle partijen zich daar op een goede manier in kunnen vinden om met elkaar ook een maatschappelijk optimum te bereiken?

Hetty Klavers – Waterschap Zuiderzeeland:

Samenwerken is niet alleen maar rozengeur en maneschijn, samenwerken betekent soms ook dat je teleurgesteld bent in elkaar of in de feiten.
De truc is wat mij betreft dat je de lijnen dan open houdt, dat je ook elkaar daar in elkaars waarde laat.

Louis Schouwstra – Rijkswaterstaat:

Dat je je weet te verdiepen in de standpunten en belangen van een ander.
Hetty Klavers – Waterschap Zuiderzeeland:

Het heeft ook gewerkt want in de afgelopen zomer is het Peilbesluit ook echt al in werking getreden en heeft dit gebied ook kunnen functioneren als een soort Nationale waterton.
Het is absoluut een mijlpaal.

Titel: Deltaplan Waterveiligheid
Reevediep

Herman Dijk – Waterschap Drents Overijsselse Delta:

Je moet je voorstellen dat het hier vroeger allemaal weiland was en dat door dat weiland, ten zuiden van Kampen, nu een rivier gegraven is.
Die wordt gebruikt alleen maar als het water in de IJssel heel erg hoog staat maar die er wel voor dient om in die gevallen ervoor te zorgen dat Zwolle niet overstroomt, dat Kampen niet overstroomt en dat het gebied er tussen niet overstroomt, daar is het om begonnen.

Anna Spijkervet – Landelijke Jeugddijkgraaf

Het Waterschap zorgt niet alleen voor schoon en voldoende water maar ook voor veilig water.
Dat we beschermd zijn tegen het water en ik vind het heel erg leuk om daar een bijdrage aan te leveren.

Herman Dijk – Waterschap Drents Overijsselse Delta:

Die sluis die heeft ermee te maken dat de schepen die hier later kunnen varen dat die ook van de IJssel naar de randmeren kunnen varen.
Dus het ging om veiligheid maar vervolgens zie je ook hele positieve effecten op het gebied van natuur, op het gebied van recreatie en ook voor de Gemeente Kampen die woningbouw kan plegen op een fantastische locatie.
Het Deltaprogramma dat helpt geweldig bij het realiseren van meer veiligheid en vooral ook in het vooruitkijken wat er in de toekomst nodig is.
We zijn nu in het kader van het Deltaprogramma al bezig om dat wat in 2050 moet worden gerealiseerd nu aan te pakken.

Anna Spijkervet – Landelijke Jeugddijkgraaf

Het gaat toch over onze generatie dus hoe wij daar in staan, hoe wij straks leven.
Als jeugdbestuur hebben we als doel om zoveel mogelijk jongeren waterbewust te maken. Want hoe meer je weet, hoe meer je eraan kunt doen.

*Muziek speelt*
Titel: Deltaplan Zoetwater
Hoge Zandgronden.

Heleen Lansink – De Melktapperij:

Zonder water hebben we geen bedrijfsvoering hier.
Als een koe 30 liter melk geeft dan verbruikt hij 150 liter water op een dag.
Dus het is voor ons ook zaak om te proberen het water zo lang mogelijk vast te houden.
We zaten volgens mij bijna op het droogste plekje van Nederland afgelopen zomer.
Er zijn een aantal collega’s van mij die in andere gebieden zitten, die kunnen dan met sproeiers proberen nog te beregenen, maar wij hebben geen oppervlaktewater hier en we hebben geen waterput hier. Sproeien was voor ons ook geen optie.

Bert Boerman – Provincie Overijssel:

Als we kijken naar de droogteproblematiek die er is dan zal je zien dat we meer en meer ons bewust zijn dat we dat water dat valt uit de lucht, dat we dat ook daadwerkelijk moeten vast zien te houden.
En bodemvruchtbaarheid kan daar bij helpen, meer organische stoffen in die bodem, dus dat vast houden.
En we zullen ons ook bewuster moeten zijn dat we locaties nodig hebben waar we dat water kunnen bergen.

Heleen Lansink – De Melktapperij:

Alleen zulk soort ingrepen kunnen we absoluut niet alleen want als we dat alleen zouden doen dan zouden we ons eigen verdienmodel om zeep helpen dus dat moeten we absoluut in samenwerking doen.

Bert Boerman – Provincie Overijssel:

Als je kijkt naar het Deltaprogramma Zoetwater dan zijn we vanaf 2010 al bezig om, als het gaat om klimaatadaptatie, allerlei maatregelen te nemen.
Maar de droogte van 2018 heeft ons nog eens geleerd hoe urgent dat eigenlijk is en dat we dat nog intensiever moeten doen dan dat we dat tot nu toe hebben gedaan.

 Heleen Lansink – De Melktapperij:

Alles staat in het teken van duurzaamheid, we moeten anders gaan denken en dat geldt voor als boeren heel erg en het vergrootglas ligt heel erg op ons gericht.
Maar ik denk at mensen ook echt bij zichzelf te rade moeten gaan: hey, die duurzame wereld, wat kan ik daar aan bijdragen?

*Muziek speelt*
Titel: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Zwolle

Ed Anker – Gemeente Zwolle:

Nu hebben wij een heel ander probleem, dat is dat het klimaat aan het veranderen is door wat er van bovenaf op ons af komt.
Dus meer regen, meer zon en ook heftigere stormen.
Daar moeten we ons op gaan aanpassen, daar is nu ook het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voor gemaakt.
En dan zien we dat dit een hele kwetsbare wijk is.
Dat er echt wateroverlast te verwachten is als er een hele lange hoosbui op ons afkomt en die gaat er eens een keertje komen.
Je weet niet precies wanneer maar je wilt niet te laat zijn.
En daarvoor staat we hier, wat mij betreft, voor een van de gaafste Deltawerken van Nederland en misschien ook wel het kleinste: De Tuin van Adriaan.
Hij heeft hier samen met een ontwikkelaar en met zijn buren dit hele stukje klimaatactief ingericht.
Dat betekent dat hij mogelijkheden heeft gemaakt om zoveel mogelijk water op te vangen buiten het riool en ook veel groen toe te voegen zodat het in de zomer minder heet wordt.

Adriaan Mosterman – Bewoner Assendorp:

Wat wij merken is gewoon het gevoel dat je in een groenere omgeving woont.
Dat heeft heel veel effect op je zoals dat we nu ook meer bomen in de straat hebben, dat merkt iedereen op als je de straat in fietst, dus dat gevoel is gewoon heel erg veranderd.
De hittestress, dus dat het echt minder warm in onze straat is dat doet ons heel erg veel.
Dit gaat niet alleen over vergroenen, dit gaat ook over meer samen zijn, sociale cohesie.
De leefbaarheid is daardoor ook een stuk beter geworden.

*Muziek speelt*
Titel: www.deltacommissaris.nl