In welke taal is het Deltacongres? Zijn er tolken/vertalingen?

De voertaal is Nederlands. Er is geen tolk/vertaling aanwezig.