Wie nemen er allemaal deel aan het Nationaal Deltacongres?

Alle betrokkenen en geïnteresseerden in het Deltaprogramma: overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek en andere belangstellenden.