14 november Nationaal Deltacongres 2019

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Zeelandhallen, Goes

Het Nationaal  Deltacongres 2019 is op donderdag 14 november in de Zeelandhallen in Goes. Het tiende Nationaal Deltacongres: een decennium samenwerken aan de opgaven van het Deltaprogramma - Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie - en bouwen aan de Deltacommunity!

Na een inhoudelijk plenair openingsprogramma zijn ‘s middags interactieve parallelsessies over droogte en verzilting, zeespiegelstijging, Deltaprogramma in de stad en Ruimtelijke adaptatie in uitvoering. Net als vorig jaar zijn er enkele Deltatheaters voor kleinere sessies en presentaties beschikbaar en is er een Deltaparade waar partners, stakeholders en andere betrokkenen bij het Deltaprogramma zich kunnen presenteren. Natuurlijk is er tijdens de Deltaparade, die de hele dag open is, volop gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.