Snellere zeespiegelstijging

In de media is veel aandacht voor de publicatie van het tijdschrift Nature waarin wetenschappers beschrijven dat de afbraak van de Antarctische ijskappen sneller gaat dan tot nu toe bekend. Dit komt volgens de wetenschappers door een aantal processen die tot nu toe niet waren onderkend. Het gevolg hiervan kan zijn dat de zeespiegelstijging de komende eeuwen hoger is dan tot nu toe gedacht.

Graafmachine aan het werk op het strand

We werken in het Deltaprogramma met de nieuwste inzichten die ook goed zijn onderzocht. De nieuwe wetenschappelijke inzichten over het smelten van de Antarctische ijskappen zijn serieus te nemen. Daarom is het van belang dat het IPCC, het klimaatpanel van de VN, deze nieuwe inzichten doorvertaalt naar toekomstige zeespiegelprognose. Dit zal naar verwachting in 2018 gebeuren. Het KNMI doet nu onderzoek naar de kans dat een dergelijk scenario optreedt. Voorlopig kunnen we in Nederland met het suppleren van zand voor de kust tot 2100 de voorspelde hogere scenario’s van + 1 meter aan. De nieuwe analyses van het IPCC kunnen aanleiding zijn om ook in Nederland verdergaande maatregelen te treffen.

De essentie van de Nederlandse  aanpak is dat we met meerdere scenario's voor 2100 en daarna rekening houden en die aanpassen als dat nodig is. We sturen bij als dat nodig is, nuchter en alert. Het vraagstuk is urgent, niet acuut. We moeten stevig doorwerken aan het reduceren van de temperatuurstijging door snel duurzaam te worden. Maar het bericht over de Antarctische ijskappen geeft eens te meer ook aan dat we stevig moeten doorwerken aan klimaatadaptatie, in Nederland en wereldwijd.

De werkwijze in Nederland  is een voorbeeld voor de wereld. We werken met veel landen samen, o.a in de Deltacoalitie van minister Schultz van Haegen. Nederland is goed voorbereid. Bij wet is geregeld dat het voorkomen van een ramp voorop staat in het waterbeleid. Daar wordt al sinds 2010  aan gewerkt in het Deltaprogramma, het deltaplan van de 21e eeuw. Met een Deltafonds van 1 miljard euro per jaar en met een aparte regeringscommissaris, de deltacommissaris, die de plannen maakt samen met alle betrokkenen. Dat is uniek in de wereld. Het kabinet ziet het belang hiervan heel duidelijk in en blijft de middelen er voor inzetten. We mogen niet verzaken. Bij een positieve evaluatie van de Deltawet - die nu 5 jaar loopt - moeten we in tempo doorgaan met ons werk aan de delta.