Werkbezoek Hoge Zandgronden

Deltacommissaris Wim Kuijken bracht donderdag een werkbezoek aan de Hoge Zandgronden in de provincie Gelderland. De dag begon in de gemeente Berkelland waar het gezelschap te gast was op het land van agrariër Jan Stokkers. Na een introductie in de waterbeschikbaarheidsopgave in het gebied kreeg de deltacommissaris een toelichting op het belang van de agrariër bij een vruchtbare bodem en de relatie met waterbeschikbaarheid. Hiervoor werd ter plekke een profielkuil in het land gemaakt om zo met elkaar de bodem te kunnen bestuderen.

Werkbezoek deltacommissaris aan Eibergen en Lochem 2016

(Boomtakken bewegen in de wind. Een koe staat in de wei. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Op 17 november bracht Deltacommissaris Wim Kuijken een werkbezoek aan de hoge zandgronden in de provincie Gelderland.

(Een groot weiland.)

De dag begon in Eibergen, waar de genodigden op het perceel van agrariër Jan Stokkers toelichting kregen over zijn belang bij een vruchtbare bodem en de relatie met waterbeschikbaarheid.

(Jan Stokkers op de wei:)

JAN STOKKERS: Wat wij nastreven hier is de buffer in de grond, om die groter te krijgen.
Als er regen valt, om die langer vast te houden. De humuslaag verbeteren en dat maakt ons minder droogtegevoelig.
BERTUS HESSELINK: Het is hier heel arme, schrale zandgrond.
Daar is de kans op uitspoeling heel groot en we proberen door middel van toevoegen van organisch materiaal de organische stof in de bodem te verhogen en daardoor minder uitspoeling te krijgen.
Dat is goed voor ons grondwater, dat is goed voor het drinkwater en vervolgens ook voor het afvoeren van meststoffen.

(Wim Kuijken:)

DELTACOMMISSARIS KUIJKEN: Die agrariërs hebben een heel groot belang voor zichzelf maar er zit ook wel een ander belang bij, namelijk duurzaam worden.
Gewoon zorgen dat we ook onze agrarische huishoudens in Nederland duurzaam maken.

(Een groep mensen op een brug.)

VOICE-OVER: Vervolgens ging het gezelschap naar Lochem waar betrokkenen vertelden over het Berkeldalproces dat gericht is op een klimaatrobuuste inrichting van het bekensysteem rond Lochem en Zutphen.
ERNA HIDDINK: Het project is 'Beleef de Berkel'.
Het project houdt in dat we de Berkel beleefbaar hebben gemaakt onder andere voor de natuur, met hier de vispassage voor de mensen, de verbinding naar het station maar ook de aansluiting met een nieuw te ontwikkelen woningbouwgebied hier vlakbij.
KUIJKEN: Het bijzondere is dat ze dat hier doen en daar ben ik een erg groot voorstander van met de betrokkenen zelf, dus die zitten aan tafel met hun verschillende belangen, en er wordt gekeken of je met elkaar tot een goeie oplossing kunt komen. Nou, en hier kan je dat zien.
HIDDINK: We zijn begonnen met een ideeënavond waar mensen ideeën konden droppen.
We hadden als waterschap en gemeente doelstellingen geformuleerd waar in elk geval het project aan moest voldoen en binnen die doelstellingen konden mensen ideeën aanleveren.
De burgers vonden het heel erg spannend, ook heel erg nieuw.
Nou, uiteindelijk het resultaat is naar ieders tevredenheid.

(Een snelstromende beek.)

KUIJKEN: Ik word altijd heel blij van dit soort bezoeken omdat ik zie dat er ook op deze schaal iets gebeurt want al die duizenden puzzelstukjes maken dat dit land direct klimaatbestendig gaat worden.
Daar word ik blij van en ik word blij van het feit dat ik de agrariërs en de bewoners en de toeristische sector zelf spreek en zie hoe zij hierbij betrokken zijn.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Copyright 2016.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

In de middag werd de deltacommissaris in Lochem ontvangen door burgemeester Sebastiaan van ’t Erve die vertelde over de samenwerking bij de gebiedsprocessen in zijn gemeente. Ook gaven verschillende inwoners van Lochem weer hoe zij als burger bij deze processen betrokken zijn. Bij de stuw in de Berkel werd door medewerkers van de gemeente en het waterschap uitgelegd hoe de vispassage tot stand is gekomen en kwam ook de rol van burgerparticipatie in dat proces aan de orde. Bij het tot stand komen van deze vispassage zijn verschillende ruimtelijke opgaven tot een samenhangend geheel gebracht. Daarmee illustreert dit project dat de klimaatopgave op de hoge zandgronden meelift in een groter proces.

Werkbezoek Hoge Zandgronden
Werkbezoek Hoge Zandgronden