Rivierendag 2018: de vloer op!

Maandag 19 november was het Stadstheater van Deventer het toneel voor de tweejaarlijkse Rivierendag. Een belangrijke dag voor de betrokkenen bij het Deltaprogramma Rijn om bijgepraat te worden over actuele ontwikkelingen, kennis uit te wisselen en bovenal om elkaar te ontmoeten rondom het werken in het Deltaprogramma Rijn.

Beeld: ©Isabelle Renate la Poutré

Het motto dit jaar was De vloer op en die uitnodiging nam deltacommissaris Wim Kuijken graag aan. Hij gaf de aanwezigen mee dat we in een ingewikkelder en wat onzekere fase zijn aangekomen op de vooravond van het Integrale Rivieren Management, maar dat de aanwezigen kunnen vertrouwen op hun jarenlange ervaring. Wim Kuijken wees erop dat in de Ruimte voor de Rivier-projecten de vele betrokken rivierwerkers ervaringen opgedaan hebben die we nu vooral mee moeten nemen in het Integraal Rivieren Management, niet in de laatste plaats ten aanzien van participatie. “Belanghebbenden niet alleen deelgenoot maken van het op te lossen probleem, maar ook deelnemer in de oplossing!”, was de oproep van de deltacommissaris.

Voor deltacommissaris Wim Kuijken is Integraliteit niet een doel, maar een middel. Waterveiligheid, zo zei hij, is wat hem betreft de primus inter pares van de te behalen doelen. De waterveiligheidsnormen geven richting en tempo, de overige doelen bepalen de manier waarop de maatregelen worden vormgegeven. “Zo wordt het betere niet de vijand van het goede.”

Naast Wim Kuijken stond ook Jan Willem Kamerman, programmamanager Deltaprogramma Rijn op de vloer. Hij gaf een uitgebreide toelichting op het Integraal Rivieren Management. Waarnemend burgemeester Ron König, zorgde voor een warm welkom in zijn stad en gastvrouw Josan Meijers (voorzitter Bestuurlijk Platform Rijn), Erik Jongmans (directeur Waterschap Rivierenland) en Jos van Hees (directeur Rijkswaterstaat) gingen met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen in de nabije en verre toekomst. Belangrijkste constatering was dat er goede kansen liggen voor het combineren van doelen van Rijk en regio ten aanzien van waterveiligheid, scheepvaart, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur, economie en ruimtelijke kwaliteit, maar dat er dan wel goed samen opgetrokken zal moeten worden.

Het totale programma zorgde voor een levendige en geslaagde Rivierendag 2018.