Klimaattop Vallei en Veluwe: samen doorpakken met uitvoeringsplan

In een volle zaal kwamen bestuurders en ambtenaren uit de hele Vallei en Veluwe regio vrijdagochtend 6 december bijeen voor de derde regionale klimaattop in Apeldoorn. Er is weer een volgende stap gezet om de regio klimaatbestendig en waterrobuust te gaan maken. Er werd vooral input opgehaald om samen een Regionaal Adaptatie Plan te maken waarin we het ‘doen’ handen en voeten geven en kunnen gaan doorpakken. Het RAP is een plan wat eind volgend jaar klaar moet zijn en alle gemeenten gaat helpen met de uitvoering. Er werd gewerkt, gediscussieerd en naar elkaar geluisterd. Heel belangrijk want ‘samen werken’ is het sleutelwoord in deze klimaatopgave die we met elkaar hebben.

Op de foto: Bezoek Klimaatstraat gemeente Apeldoorn, Links: wethouder Jeroen Joon, midden: ondernemer Mike van Woudenberg rechts: Deltacommissaris Peter Glas

Levendige voorbeelden van het ‘gaan doen’ passeerden de revue. Bijvoorbeeld dat van Rhenen die al een aantal gebieden met wateroverlast heeft aangepakt samen met inwoners. Daar was al een noodzaak om maatregelen te nemen, dat helpt. Wethouder Peter de Rooij van Rhenen vertelde hoe ze in Rhenen bestuurlijk in gesprek blijven met de buurgemeenten, want je kan tenslotte veel van elkaar leren. De ‘klimaatstraat’ in Apeldoorn werd vol enthousiasme gepresenteerd als het ‘zuurstof voor een lopend vuur’, door de projectleider Arno klein-Goldewijk.

Deltacommissaris Peter Glas was ook aanwezig om te kijken hoe de regio Vallei en Veluwe bezig is en hoe de doorvertaling gaat vanuit het landelijke Deltaplan. “We staan als Nederland voor een grote opgave waarbij het klimaatbestendig en waterrobuust bouwen het nieuwe normaal moet worden. De aanpak in deze regio en samenwerking zoals deze hier is vormgegeven is een voorbeeld voor Nederland. De manier waarop de stresstesten, risicodialogen en straks de uitvoering wordt vormgegeven samen met bewoners en bedrijven is dé manier om de doelstellingen van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie te halen”, aldus deltacommissaris Peter Glas.

Elektriciteitskastjes onder water?

Tijdens de vier workshops werd er dieper ingegaan hoe je inwoners of bedrijven kan stimuleren gebruik te maken van subsidies zoals een regenwaterafkoppel regeling of een subsidie voor groene daken. En er was grote aandacht voor het thema vitale en kwetsbare functies. In hoeverre zijn bijvoorbeeld de elektriciteitskastjes waterbestendig en zijn beheerders van de risico’s op de hoogte? Vitens, de veiligheidsregio’s en de GGD in de Vallei en Veluwe waren aanwezig en zijn sinds vorig jaar ook aangehaakt op het Manifest. Belangrijk voor de brede benadering en aanpak.

Bezoek klimaatstraat in Apeldoorn

In de middag vertrok een klein gezelschap naar de ‘klimaatstraat’ in Apeldoorn waar al stappen zijn gezet. Deltacommissaris Peter Glas liet zich informeren door een betrokken ondernemer Mike van Woudenberg en Jeroen Joon, wethouder gemeente Apeldoorn. De ontwikkeling van de Klimaatstraat wordt mede mogelijk gemaakt door Waterschap Vallei & Veluwe en de Provincie Gelderland.

Over Manifest Regio Vallei en Veluwe

Op 7 december 2017 werd het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie ondertekend. Hiermee bundelden 28 gemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht samen met Waterschap Vallei en Veluwe de krachten. Deze regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie was het startschot voor een klimaatrobuuste regio. Op 7 december 2018 kwamen voor het laatst bijeen om de stand op te maken. Er werd gesproken over de Next Step na de stresstesten: het opzetten van de risicodialoog.

Nu, een jaar later, op 6 december 2019, is het tijd voor het gezamenlijk opmaken van de balans en voor te bereiden op het opstellen van een uitvoeringsagenda.