Bouw mee aan het Programma Integraal Riviermanagement (IRM)

Werk je ook aan onze rivieren of vertegenwoordig je een belang in het rivierengebied? Wij hebben je inbreng hard nodig bij het ontwikkelen van een gezamenlijk Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Kom 6 februari 2020 naar de startbijeenkomst in Fort Lent bij Nijmegen en bouw vanaf het begin mee.

Meld je direct aan. Dit kan tot en met 28 januari 2020.

Beeld: ©Shutterstock

Rijk en regio werken samen

De komende twee jaar werken het Rijk en de regio samen aan een visie voor het Maas- en Rijngebied en aan een uitvoeringsprogramma Integraal Riviermanagement (IRM). Daarmee creëren we een efficiënte en gezamenlijke basis voor het toekomstige werken aan onze rivieren. In de integrale visie komen opgaven en ontwikkelingen samen op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijk-economische ontwikkeling en benutten we kansen voor recreatie en een aantrekkelijke leefomgeving.

- Integraal Riviermanagement: samen werken aan een vitaal, veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst. -

Bouw je ook mee?

Je kunt er vanaf de start bij zijn. De komende twee jaar gaan we met regelmaat met elkaar in gesprek om te komen tot een afgewogen programma waarin alle opgaven, kansen en belangen zijn meegenomen en meegewogen. Op donderdag 6 februari 2020 geven we hiervoor tijdens een ambtelijke bijeenkomst van 10.00 – 15.00 uur het startschot in Fort Lent bij Nijmegen (Bemmelsedijk 4).

Globaal programma

Betrokkenen gaan 6 februari vooral elkaar bijpraten en met elkaar in gesprek. Een aantal bestuurders gaat met elkaar en met de mensen in de zaal in gesprek over waarom er een apart programma IRM nodig is om toekomstbestendig aan onze rivieren te kunnen blijven werken. Programmamanager Steven Voest wordt bevraagd over de stand van zaken en het met elkaar te doorlopen proces. Met medewerkers van projecten die al integraal werken halen we leerervaringen op voor het Programma IRM.

‘s Middags gaan de deelnemers in verschillende werksessies dieper in op een aantal onderwerpen. Op basis van het evaluatierapport ‘MIRT Verkenning Hoogwatergeul Varik-Heesselt’ worden die leerervaringen en aanvullende wensen en behoeften besproken voor het participatieproces voor het Programma IRM. In de tweede sessie komt het grotere plaatje waaraan IRM meebouwt aan bod aan de hand van de eind 2019 door Wageningen University & Research gepubliceerde toekomstvisie voor Nederland in 2120. Een derde sessie gaat in op de eerste processtappen die nodig zijn om tot een programma te komen. Zo start het programmateam bijvoorbeeld eerdaags met het uitwerken van een gezamenlijk ‘Beeld op de Rivieren’ waarvoor de inbreng van regionale overheden, maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers hard nodig is.

Meld je direct aan

Ben je er ook bij? Meld je dan uiterlijk 28 januari aan. In de week vóór de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met nog wat praktische informatie en het definitieve programma.

Je bent 6 februari vanaf 09.30 uur van harte welkom voor een kop koffie. Om 10.00 uur begint het programma. Vanaf 15.00 uur heb je nog de gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje met collega’s in gesprek te gaan.

Meer informatie over het Programma Integraal Riviermanagement: www.deltacommissaris.nl/IRM. Heb je een vraag? Ben je 6 februari verhinderd maar wil je wel op de hoogte blijven van IRM? Stuur ons dan een e-mail: postbusIRM@minienw.nl