Deltacommissaris herdenkt 1953 in Ouwerkerk

Deltacommissaris Peter Glas is morgen op 1 februari aanwezig bij de herdenking van de watersnoodramp van 1953 in Ouwerkerk. Hij legt daar een krans om de laatste grote watersnoodramp met vele slachtoffers in ons land te herdenken. In 1953 overstroomde een groot deel van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Er verdronken toen 1836 mensen. Zo’n 100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen.

Beeld: ©Tineke Dijkstra Fotografie

Na afloop van de herdenking is er in het Watersnoodmuseum een symposium waarin wordt stilgestaan bij het belang van Oral history; een methode van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge overlevering. Ook is er een bijdrage van de Indonesische Ambassadeur Gusti A Wesaka Puja en wordt er stilgestaan bij de hulp die de Molukse gemeenschap heeft geboden in 1953.  

Deltacommissaris Peter Glas: ‘Door te herdenken realiseren we ons extra dat we niet achterover kunnen leunen. Wonen in Nederland is geen vanzelfsprekendheid. In het Deltaprogramma proberen we een volgende ramp te voorkomen. De opdracht is om in tijden van klimaatverandering ons land de komende jaren zo in te richten, dat we de extremen van de natuur aankunnen. Daar werken we hard aan, met onze Deltaplannen voor Waterveiligheid, Zoetwater beschikbaarheid en Ruimtelijke adaptatie. Ook moeten we ervoor zorgen dat we wereldwijd de opwarming van de atmosfeer en oceanen beperken, zoals in 2016 in Parijs is afgesproken. Zodat we ook in de verre toekomst op een veilige manier in dit land kunnen leven.’ 

De herdenking van de watersnoodramp valt dit jaar samen met het tienjarig bestaan van het Deltaprogramma. Op 1 februari 2010 begon oud deltacommissaris Wim Kuijken zijn eerste werkdag in Ouwerkerk bij de herdenking. ‘Ik begin mijn nieuwe opdracht juist hier en vandaag, op deze plek, op deze dag. Op dit kruispunt van de Nederlandse geschiedenis, verbinden we verleden en heden met de toekomst en werken we samen aan een veilige en duurzame toekomst voor ons land’ sprak Kuijken destijds. De start van het Deltaprogramma was een kantelpunt in hoe we in Nederland denken en omgaan met water. In plaats van te reageren op een ramp proberen we nu met de maatregelen uit het Deltaprogramma een volgende watersnoodramp te voorkomen.

Ook is het deze week 25 jaar geleden dat ons land te maken kreeg met zeer hoogwater in het rivierengebied waarbij 250.000 mensen hun huizen moesten verlaten. Aanleiding voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma om aandacht te besteden aan de dijkversterkingsopgave waarbij circa 1100 km dijk wordt versterkt tot 2050. ‘We zijn de veiligste delta ter wereld en dat willen we ook blijven. Het is daarom van het grootste belang dat we in ons laaggelegen Nederland blijven investeren in onze waterveiligheid.’ zei deltacommissaris Peter Glas daarover.