Lilian van den Aarsen wordt nieuwe directeur Staf Deltacommissaris

Dr. Ir. L.F.M (Lilian) van den Aarsen wordt per 1 december directeur Staf Deltacommissaris. Zij volgt in deze functie Hermen Borst op die sinds 1 oktober directeur Ruimte is bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Lilian van den Aarsen werkt momenteel als directeur Kennis, Innovatie en Strategie (KIS) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hiervoor was zij onder andere werkzaam als programmadirecteur Deltaprogramma Rivieren bij IenW en in andere managementfuncties bij het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV), onder meer als regiodirecteur Oost.

Lilian van den Aarsen heeft Biologie (landschapsecologie) gestudeerd aan de Wageningen Universiteit en is daar gepromoveerd op “Landbouw en natuur in pleistocene zandgebieden”. Ook heeft ze een Master of Public Administration bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Lilian: “Wat ik het mooie aan deze functie vind, is dat ik kan werken aan de grote maatschappelijke opgave om Nederland nog beter voorbereid te laten zijn op de toekomst van klimaatverandering. En dat het daarbij vooral gaat om verbinding: tussen regio’s en rijk, tussen kennis en beleid én tussen beleidsmakers en onze burgers. Voor mij komt heel veel samen in deze functie: mijn persoonlijke drijfveren, mijn netwerken en mijn ervaring. Met een klein kernteam in Den Haag en een groot netwerk van partners daarbuiten samen zoeken naar innovatieve, duurzame en gedeelde oplossingen, dat vind ik prachtig werk!”

Peter Glas is blij met de komst van Lilian als directeur van zijn stafbureau. ‘Met Lilian krijgen wij een ervaren directeur, die Den Haag van binnenuit kent. Zij kent het waterdomein en het Deltaprogramma heel goed, ook in de regio, én zij heeft ervaring op andere beleidsterreinen die daarmee verbonden zijn. Haar laatste functie binnen het ministerie van IenW als directeur Kennis, Innovatie en Strategie maakt dat zij ook op dat gebied veel te bieden heeft voor de verdere ontwikkeling van het Nationaal Deltaprogramma. Lilian heeft alles in huis om met veel energie, samen met bestuurders in de regio, met de departementen, de staf DC en de programmamanagers hiermee in onze deltacommunity aan de slag te gaan. Lilian is in haar nieuwe functie de juiste vrouw op de juiste plek!”