Eerste Digitaal Deltacongres trekt recordaantal deelnemers

Een recordaantal deelnemers logde in bij het elfde Deltacongres: verspreid over de middag namen ruim 1900 mensen deel aan het programma. Vanuit een professionele studio ontving presentator Rens de Jong en gastheer deltacommissaris Peter Glas diverse gasten in ‘De Delta Draait Door’.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Valerie Kuypers

De uitzending werd geopend met de belangrijkste water nieuwsberichten van die dag. Deltacommissaris Peter Glas had een artikel van het Financieel Dagblad bij zich met met een uitspraak van watergezant Henk Ovink: “Hij zegt dat watermanagement de slimste manier is om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te behalen. Met andere woorden: als je water goed regelt, volgt de rest vanzelf.” De deltacommissaris benoemde ook de grote opgave waar Nederland de komende jaren aan werkt: het versterken van één kilometer dijk per week, in de komende dertig jaar. “We werken hard aan drie opgaven: waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatbestendigheid.”

Weerman en glacioloog Peter Kuipers Munneke benadrukte dat de weersextremen toenemen. “Watermanagement moet zo flexibel zijn dat het die extremen aankan.” Volgens de klimaatwetenschapper moeten oude gewoonten wellicht op de schop. “Droogte is een probleem. Het onbeperkt grondwater oppompen en gebruiken door de landbouw, dat moet je tegen het licht houden.”

Volgens Jeroen Haan, dijkgraaf van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, is het vasthouden van water van groot belang. “Op jaarbasis hebben we in Nederland genoeg water, maar niet op de goede plek. We moeten keuzes maken; je kunt niet iedere watervraag bedienen.” Het bedrijfsleven is zich daarvan bewust, zei VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. “Alle bedrijven zijn bezig met duurzame bedrijfsvoering en spaarzaam omgaan met water is daar onderdeel van.”

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Valerie Kuypers

Lange termijn, of nu handelen?

Tafelgast Annemieke Nijhof, algemeen directeur van Deltares, zag als grootste zorg het efficiënt omgaan met tijd en ruimte. “Er is een grote kans dat klimaatverandering sneller gaat dan we denken, en vooral ook sneller dan we dóen”, zei ze. “Onze kracht is dat we alles zorgvuldig willen doen, maar het nadeel is dat grote veranderingen dan veel tijd kosten. Het is tijd dat we gaan nadenken over concrete oplossingen.” Deltacommissaris Glas bracht de ‘wat-als’-vraag naar voren: wat als we de opwarming niet kunnen beperken en de zeespiegel de komende eeuw met 3 tot 4 meter stijgt, in plaats van 1 tot 2 meter? “Dat is bij uitstek een langetermijnvraag en daar denken we nu met de herijking al over na.”

Rapportages partners Deltaprogramma

Zoals ieder jaar waren ook de vertegenwoordigers van de koepels: Ed Anker (VNG), Michele Blom (RWS), Rogier van de Sande (Unie van Waterchappen) en Bert Boerman (IPO) onderdeel van het plenaire programma. Zij waren te zien in korte reportages waarin Grietje Evenwel hen bezocht om met hen te praten over de herijkte deltabeslissingen en de prioriteiten voor de komende jaren.

Samenwerking

Jan Hendrik Dronkers, Secretaris-Generaal van het ministerie van IenW, toonde zich trots op de Nederlandse overheden, die steeds beter samenwerken met elkaar en met bedrijven, instellingen en burgers. “Het is een hele community die gezamenlijk de schouders eronder zet.”

De sprekers noemden de Climate Adaptation Summit, die op 25 januari plaatsvindt in Den Haag, als mooi middel om ook de internationale samenwerking te versterken. “Dertig procent van onze projecten is internationaal”, zei Nijhof, “niet alleen omdat we kennis willen brengen, maar ook omdat wij elders heel veel kunnen leren. Neem bijvoorbeeld Jakarta, dat al decennialang ervaring heeft met bodemdaling. En al die gebieden in de wereld die al heel lang met droogte worstelen.”

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Valerie Kuypers

Maak het verschil

“In 2050 ziet Nederland er echt al anders uit: groener, en met meer water”, besloot deltacommissaris Glas. “Als ik de jongeren van vandaag één advies mag meegeven, dan is dat: kies een studie die het verschil kan maken voor onze planeet.”

Parallelsessies

Na het plenaire deel konden de aanwezigen kiezen uit acht parallelsessies, in twee rondes. In de eerste ronde kozen de meeste deelnemers voor de sessie over wateruitdagingen in het buitenland. In de tweede ronde was de sessie over droogtemanagement populair. Andere parallelsessies gingen over zeespiegelstijging, integraal riviermanagement, hitte, klimaatbestendige woningbouw, energietransities en klimaatadaptatie.

Natuurlijke Grensmaas wint het Zonnetje

Ieder jaar reikt de Deltacommissaris op het Nationaal Deltacongres het Zonnetje uit, de prijs voor een aansprekend project dat een lichtend voorbeeld kan zijn als het gaat om effectieve, innovatieve en kansrijke uitvoering van het nationaal Deltaprogramma. Voor het eerst konden de deelnemers aan het congres stemmen op hun favoriet. Dit jaar waren de drie genomineerden Natuurlijke Grensmaas, Klimaatadaptieve herinrichting Grotestraat in Nijverdal en Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH). Meer dan 1100 deelnemers brachten online hun stem uit. Het project Natuurlijke Grensmaas kwam daarbij als winnaar uit de bus. Kees van de Veeken, directeur van het Consortium Grensmaas, nam het Zonnetje in ontvangst. “Het succes van Project Grensmaas is de samenwerking van ons consortium met overheden, Rijkswaterstaat, de provincie, het waterschap, vijf Grensmaasgemeenten en uiteraard de inwoners”, zei hij.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Valerie Kuypers

HWBP projectenboek

Tijdens de plenaire afsluiting ontving deltacommissaris Peter Glas het HWBP projectenboek 2020 uit handen van directeur HWBP Erik Wagener. In het projectenboek staat welke dijkversterkingen zijn geprogrammeerd in de periode 2020-2025. De periode van voorbereiden ligt grotendeels achter ons, de uitvoering gaat nu echt van start. Het tempo gaat flink omhoog, naar zo’n 50 kilometer dijkversterking per jaar.

Themacafés

De dag werd afgesloten met digitaal borrelen in de themacafés. Er was een gevarieerd aanbod, samengesteld door vertegenwoordigers van organisaties die verbonden zijn aan het Deltaprogramma. Zoals ieder jaar hadden de bezoekers de mogelijkheid om de Deltaparade te zoeken en was het mogelijk om een speeddate te hebben met een andere professional.

We kijken terug op een geslaagd digitaal deltacongres. Binnenkort zijn alle sessies digitaal via deze site terug te kijken.

Het congres terugkijken? Dat kan! Een flink deel van de sessies en themacafés is inmiddels te zien via deze YouTube-playlist. De lijst wordt de komende dagen aangevuld.