Water verbindt opgaven, sectoren, kansen en mensen op zesde NKWK Conferentie

In veel grote maatschappelijke opgaven in Nederland zijn water- en klimaatvraagstukken een belangrijk onderdeel. Alle reden voor het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) om de zesde NKWK Conferentie te organiseren over de verbinding tussen die opgaven.

Projectleider Jos van Alphen van Staf deltacommissaris, zei het voorafgaand al; "Het is de eerste, enige én laatste keer dat de NKWK Conferentie digitaal is georganiseerd. Een extra bijzondere editie dus." Meer dan 300 mensen gingen op 10 juni digitaal met elkaar in gesprek over de kansen en opgaven die er liggen rondom water- en klimaatvraagstukken.

Verbinden en verdiepen

Een gesprek tussen Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat, Thecla Bodewes, boegbeeld Topsector water en maritiem en deltacommissaris Peter Glas was het startschot voor de dag. Zij spraken over de samenwerking tussen hun organisaties op het gebied van water en klimaat.

Thecla Bodewes: "Water is randvoorwaardelijk bij alle topsectoren. Om de verschillende problematieken het hoofd te kunnen bieden, hebben we elkaar nodig. Het NKWK stort zich echt op de kenniskant en in de Topsector Water en Maritiem zetten we vooral in op de innovaties. We versterken elkaar enorm."

Deltacommissaris Peter Glas beaamt het belang van die samenwerking: "Het is een tijd van immense veranderingen. Zowel de klimaatverandering, als de maatschappelijke ontwikkelingen gaan sneller dan we hadden bedacht en verwacht. Dat zien we ook bij het bedrijfsleven. Dus er is heel veel van te verwachten dat we vanuit die verschillende gezichtspunten blijven kijken. Niks doen is geen optie."

De jongere generatie heeft de toekomst

Water verbindt niet alleen opgaven en sectoren, water moet – en kan – ook generaties verbinden. Het NKWK heeft dit jaar daarom extra zijn best gedaan young professionals bij het kenniscongres te betrekken. Dat blijkt misschien wel het meest uit het feit dat de conferentie mede is gepresenteerd door young professional Floor van der Heijden.

"We hebben een tekort aan jongeren in onze sector", stelt Thecla Bodewes. "Gelukkig komen de maatschappelijke uitdagingen duidelijk naar voren in onze sector. En dat past bij jongeren. Die willen heel graag bijdragen aan die maatschappelijke opgaven."

Floor van der Heijden beaamt dat die maatschappelijke relevantie een belangrijke pull factor voor haar is in de sector. Daarnaast noemt ze ook het internationale aspect en de onderlinge betrokkenheid tussen de professionals: "Iedereen kent elkaar, en je komt elkaar overal tegen."

Thecla Bodewes roept iedereen op om te ‘blijven laten zien dat we een prachtig beroep hebben.'

Lees hier het volledige artikel