Deltacommissaris bezoekt getroffen gebied Limburg: "Eerst analyseren, dan conclusies trekken"

Op 22 juli 2021 was de deltacommissaris Peter Glas in Limburg om het getroffen overstromingsgebied te bezoeken. Op uitnodiging van dijkgraaf Patrick van der Broeck sprak hij met bewoners en bestuurders in de regio. "Alle indrukken neem ik mee in mijn rol als deltacommissaris." 

Tijdens zijn bezoek ging Glas onder andere in gesprek met burgemeesters Daan Prevoo en Mirjam Clermonts-Aretz van de gemeenten Valkenburg en Meerssen. Deze gebieden werden overvallen door het hoge water en zijn nu bezig met maatschappelijke hulp aan getroffenen. Onderweg ontving de deltacommissaris ook een brief van een bewoner met de vraag om door middel van een onderzoek oplossingen te vinden voor de huidige waterveiligheid in de regio. "Ik kan niets beloven, maar zal wel aandacht besteden aan deze vragen en er op toezien dat er antwoorden komen", reageert hij. "De staf Deltacommissaris zal ervoor zorgen dat de vragen bij de juiste personen belanden." 

Na de rondleiding en diverse interviews met de pers werden de gebeurtenissen van afgelopen week verder belicht door Josette van Wersch van Waterschap Limburg. “Op sommige momenten had je het gevoel dat de wereld verging, zo donker en deprimerend was het allemaal”, kijkt ze terug. 

“Altijd kijken naar de lange termijn”

 “Het was passend om – nu het hoogwater weg is – hier indrukken op te doen en te luisteren naar betrokkenen om mee te nemen in mijn rol als deltacommissaris”, kijkt Glas terug. “Ik ben getroffen door wat ik heb gezien. Ik wens iedereen die getroffen is heel veel sterkte. We hebben daarnaast de afgelopen dagen óók allemaal kunnen zien dat hier keihard is gewerkt door hulpverleners en vrijwilligers om schade te voorkomen en puin te ruimen. Niets dan respect voor hen. Ook zien we toch de successen van het gedane inspanningen van Limburg uit het verleden, zoals bij Ooijen-Wanssum en het programma Water in Balans." 

Er moet nog veel gebeuren om de schade te herstellen, maar we moeten volgens de deltacommissaris ook vooruitkijken. "Wat kunnen en moeten we doen om dit soort hevige overstromingen zoveel als mogelijk te voorkomen?”, vraagt Glas zich hardop af. “Als deltacommissaris kijk ik altijd naar de lange termijn. We kijken naar hoe we onze voeten droog houden en hoe we water vasthouden voor tijden van droogte. En hoe passen we klimaatverandering toe in hoe we ons land of zelfs een stad of dorp inrichten? En om dat nuchter te kunnen doen, moeten we de feiten op een rij krijgen. Die feiten moeten we analyseren. Pas dan conclusies trekken, kijken wat nodig is en onze planning en programmering waar nodig aanpassen. Ik ben dus groot voorstander van een gedegen onderzoek naar de gebeurtenissen en de mogelijke oorzaken en gevolgen ervan.” 

De deltacommissaris heeft via verschillende media gereflecteerd op de gebeurtenissen in Limburg. Hier lees je een overzicht.

Bron foto's: Waterschap Limburg