Nationale zoetwaterstrategie

De ‘stip op de horizon’ van de Deltabeslissing Zoetwater is nader uitgewerkt in een nationale zoetwaterstrategie: de Klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem.

In de zomer van 2018 hebben Rijkswaterstaat en de waterschappen door slimmer watermanagement het beschikbare water efficiënter kunnen vasthouden en verdelen. Dit is in 2019 vertaald in de strategie Klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem, onderdeel van het Deltaprogramma. De strategie berust op ‘lerend implementeren’ en een getrapte besluitvorming. Centraal staat het slim beheren van zoetwaterbuffers.

Planning

De principes van de strategische zoetwaterbuffers worden grotendeels in 2020 uitgewerkt, waarna besluitvorming in 2021 plaatsvindt. De verdere uitwerking van de principes vindt plaats tussen 2022 en 2027; de definitieve besluitvorming is eind 2027.

Focus

De essentie van de strategie Klimaatbestendig zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem bestaat uit:

  • Meer flexibiliteit in verdeling van zoetwater om met verschillende omstandigheden te kunnen omgaan, binnen de bestaande infrastructuur en aansluitend op de ervaring van slim watermanagement;
  • Instandhouden en beheren van zoetwaterbuffers in het hoofdwatersysteem en efficiënter voorkomen van verzilting van inlaatpunten;
  • Verkennen van de mogelijkheden en consequenties van het aanwijzen van zoetwaterbuffers in het hoofdwatersysteem;
  • Grotendeels aansluiten bij bestaande infrastructuur en beheermogelijkheden; en 
  • Beperkte maatschappelijk kosten.