Nationale zoetwaterstrategie

Robuuste zoetwatervoorziening via het hoofdwatersysteem is belangrijk om Nederland weerbaar te maken tegen zoetwatertekort. Dat gebeurt met de strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH). De kern van de strategie is: slimme verdeling van zoetwater bij droogte en maatregelen om het hoofdwatersysteem minder kwetsbaar te maken.

De strategie is gebaseerd op ervaringen tijdens de droge periodes in 2018, 2019 en 2020. De waterbeheerders hebben het beschikbare water toen efficiënt kunnen vasthouden en verdelen, onder meer met Slim Watermanagement. Daarbij verdelen ze het water bij (dreigende) watertekorten en verzilting op een flexibele manier, op basis van actuele informatie over de verziltingssituatie en de watervraag. 

Met deze strategie wordt het risico van watertekorten kleiner zonder dat grote infrastructurele ingrepen nodig zijn.

Planning

De principes van Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem en de strategische zoetwaterbuffers zijn in 2020 en 2021 uitgewerkt. De verdere uitwerking vindt plaats tussen 2022 en 2027; de definitieve besluitvorming is eind 2027.

Focus

De essentie van de strategie Klimaatbestendig zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem is:

  • Meer flexibiliteit in verdeling van zoetwater om met verschillende omstandigheden te kunnen omgaan, binnen de bestaande infrastructuur en aansluitend op de ervaring van slim watermanagement;
  • In stand houden en beheren van zoetwaterbuffers in het hoofdwatersysteem en efficiënter voorkomen van verzilting van inlaatpunten;
  • Verkennen van de mogelijkheden en consequenties van het aanwijzen van zoetwaterbuffers in het hoofdwatersysteem;
  • Grotendeels aansluiten bij bestaande infrastructuur en beheermogelijkheden;
  • Beperkte maatschappelijk kosten.