Klimaatvideo's: hoe maak je echt werk van klimaatadaptatie?

De toenemende gevolgen van klimaatverandering vragen om ingrijpende maatregelen. We moeten ons voorbereiden op extreme weersomstandigheden, zoals droogte of extreme neerslag. In vier video's leggen deskundigen uit wat er wat hen betreft nodig is om ons land klimaatadaptief in te richten. Zij doen een beroep op professionals in de ruimtelijke ordening om groot te denken, met een visie voor de verre toekomst.

Video 1: Klimaatadaptatie op de agenda met Rubert Konijn (KNMI) en Bart van den Hurk (Deltares)

Hoe verkoop je een paraplu als het niet regent? Oftewel: hoe zorg je voor klimaatadaptie als mensen geen duidelijk beeld hebben van de gevolgen van klimaatverandering? Rubert Konijn (KNMI) en Bart van den Hurk (Deltares) delen hun kennis over hoe je in jouw regio de gevolgen van klimaatverandering goed en inzichtelijk duidelijk kan maken. Dit creëert draagvlak om klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

Genoemde bronnen in het verhaal:

Video 2: Bodem en water in balans met Marjolijn Haasnoot (Deltares) en Maarten Veldhuis (Waterschap Vallei en Veluwe)

Om Nederland toekomstbestendig te maken, is een sterkere balans nodig tussen bodem en water. Niet alleen water zo snel mogelijk verplaatsen, maar ook water vasthouden voor tijden van droogte. Maar hoe pak je zoiets aan? Marjolijn Haasnoot (Deltares) en Maarten Veldhuis (Waterschap Vallei en Veluwe) delen kennis en expertise over de balans tussen bodem en water op regionaal en nationaal niveau, onder andere door het beter vasthouden van water.

Genoemde bronnen in de video:

Video 3: Het wassende water met Aimee Slangen (NIOZ) en Gijs van den Boomen (KuiperCompagnons)

Hoe gaan we ons land zo inrichten dat we om kunnen gaan met de zeespiegelstijging die onvermijdelijk op ons afkomt? De toekomstvisie 'Land met een plan' geeft sturing voor de inrichting van ons land, waarin we toegroeien naar een welvarend Nederland mét die hogere zeespiegel.

Genoemde bron in de video:

Video 4: Klimaatadaptatie in uitvoering met Heleen Mees (UU) en Laurens van Miltenburg (Gemeente Nieuwegein)

Wil je tips om klimaatadaptatie meer van de grond te krijgen in jouw gemeente? Heleen Maas (Universiteit Utrecht) en Laurens van Miltenburg (Gemeente Nieuwegein) delen hun tips en ervaringen.