Deltacommissaris neemt voorkeursbeslissing Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg in ontvangst

Op maandag 19 november bracht deltacommissaris Wim Kuijken een bezoek aan het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. Daar kreeg hij uit handen van Vic Bogermans de voorkeursbeslissing overhandigd. Een bijzonder traject was daaraan voorafgegaan, waarbij vijf werkgroepen van bewoners de laatste jaren nauw hebben samengewerkt met Waterschap Rivierenland en de Graaf Reinaldalliantie om de plannen voor de dijkversterking voor te bereiden. Wim Kuijken was onder de indruk van de manier waarop deze betrokken groep bewoners en bedrijven mee doet in het project.

Wim Kuijken en dijkversterkingsproject Grinchem-Waardenburg proosten

De vijf werkgroepen van in totaal 100 bewoners zorgden ervoor dat hun ideeën op de agenda van de betrokken overheden terecht kwamen. Niet als wensenlijstje, maar om gezamenlijk kansen en knelpunten te bespreken en zo mogelijk op te pakken. Deltacommissaris Wim Kuijken: ‘Jullie hebben hier een prachtig voorbeeld neergezet. Dit is dé manier waarop we in Nederland met dit soort projecten om moeten gaan. Het zorgt ervoor dat uiteindelijke keuzes begrepen worden.’

Deze samenwerking zorgde ook voor een intensieve relatie tussen de betrokken bewoners en de medewerkers van de Graaf Reinaldalliantie waardoor begrip over en weer voortdurend aanwezig was. Zo is er een voorkeursalternatief voor de dijk tot stand gekomen, waarin zorgen zijn benoemd en soms zijn weggenomen. En waarin kansen en wensen een plek hebben gekregen. De bewoners geven aan: ‘We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg!’ Deltacommissaris Wim Kuijken beaamt dit: “Wat jullie hier met elkaar hebben neergezet is een grote inspiratie voor anderen. Maar jullie zijn nog niet klaar en moeten nog heel wat jaren met elkaar verder. Houdt elkaar ook in het komende traject vast.’

De waterschappen en Rijkswaterstaat gaan de komende dertig jaar 1.100 km dijken versterken. In het rivierengebied gaat het om zo’n 400 kilometer dijken. Waterschap Rivierenland werkt daar samen met bewoners en andere betrokkenen aan. Project Gorinchem-Waardenburg (23 km) maakt hier onderdeel van uit.