Deltacommissaris Glas blij met nieuwe handreiking Klimaatadaptief Bouwen

Onder de vlag van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie werken overheden in heel Nederland hard aan stresstesten en risicodialogen om de lokale kwetsbaarheden voor klimaatverandering en toenemende weersextremen in kaart te brengen. De rijksoverheid  heeft ondertussen een verkenning gedaan naar mogelijkheden om klimaatbestendige inrichting ook via bouwregelgeving te stimuleren.

Die mogelijkheden zijn er! En inmiddels zijn deze - in een gezamenlijke uitgave van het ministerie van BZK, DPRa en de NAS – gebundeld in een praktische handreiking. Deltacommissaris Peter Glas is blij met het verschijnen ervan: ‘Deze handreiking geeft gemeenten, maar ook waterschappen en provincies, concrete handvatten om klimaatbestendig en waterrobuust bouwen te stimuleren.’