Jongeren schrijven brief aan deltacommissaris

Vier vertegenwoordigers van de nieuwe generatie schreven een brief aan deltacommissaris Peter Glas met daarin hun visie op het Deltaprogramma. Glas had hen daar vorig jaar om gevraagd, omdat hij het belangrijk vindt om inzichten van toekomstige generaties mee te nemen in zijn Deltaprogramma dat hij jaarlijks aan de Tweede Kamer stuurt.

De young professionals en studenten gingen te rade bij hun achterban en baseerden hun visie op de reacties van 87 jongeren op hun enquête. Ze adviseerden onder andere om de Generatietoets van de Jonge Klimaatbeweging toe te gaan passen op het Deltaprogramma. Deze toets moet zorgen dat dat de belangen van volgende generatie meegenomen worden in de besluiten van nu.  Ook sporen ze, onder de noemer inclusiviteit, aan om meer rekening te houden met groepen in de maatschappij die sociaal-economisch achtergesteld zijn. Andere aanbevelingen gaan over bewustwording, internationale samenwerking en de verbinding leggen met andere transities en uitdagingen.

De deltacommissaris ging over de brief in gesprek met de jongeren en zegde toe dat hij de adviezen ter harte neemt en gaat bekijken hoe hij deze kan verwerken in het komende Deltaprogramma 2024 en in het communicatiebeleid. “Alle complimenten aan de jongeren. Ik hoop dat jullie in je werk, studie en later ook een bijdrage kunnen leveren aan een goede, leefbare en veilige delta.”