Toespraak van deltacommissaris Wim Kuijken bij Eerste Nationaal Deltacongres

Deze toespraak is gehouden op 4 november 2010, in Scheveningen

Koninklijke Hoogheid, excellentie, dames en heren,

Wat geweldig, een zaal vol mensen die de toekomst van onze delta een warm hart toedragen. U bent allemaal heel belangrijk voor het werk dat elke dag aan onze delta moet worden gedaan.

Koninklijke hoogheid, u bent in binnen- en buitenland autoriteit op het terrein van delta’s en water in de breedste zin van het woord. Wij zijn heel vereerd dat u in ons midden bent vandaag en dat u ook de openingshandeling voor dit Eerste Nationale Deltacongres wilt verrichten.

In ons midden is ook de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma. Hij is politiek verantwoordelijk voor het Deltaprogramma. Samen met anderen in het kabinet oefent hij ook het opdrachtgeverschap van de deelprogramma’s uit. Ik zie uit naar onze samenwerking.
En de “founding parents” van het Deltaprogramma: voormalig staatssecretaris en minister Tineke Huizinga  en oud commissie-voorzitter Cees Veerman.

Het werk aan onze delta en het Deltaprogramma verbindt de verschillende aspecten van onze delta. Het verbindt ook de generaties; welkom aan onze jeugd. En het verbindt overheden met elkaar doordat zij samenwerken aan één nationaal doel: de veiligheid van ons land en de watervoorziening waarborgen voor de lange termijn. We zetten een eeuwenlange traditie voort. Nu vooral door ons goed voor te bereiden op de toekomst van onze delta en met iets meer regie en leiding.

De inzet van waterschappen, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties is heel belangrijk bij het Deltaprogramma. Velen zijn hier aanwezig. Ook  kennisinstellingen, het bedrijfsleven – in het bijzonder Robbert Dijkgraaf, Bernard Wientjes en de opdrachtgevende ministeries. Het is uw programma.

Dames en heren,

Uw expertise, uw ideeën, uw creativiteit zijn essentieel om er een succes van te maken.

Als Deltacommissaris heb ik de opdracht om samen met u de weg naar de te nemen beslissingen uit te stippelen. We maken een spoorboek, waarin opgenomen staat hoe we te werk gaan: bestuurlijk, juridisch en inhoudelijk. Ieder jaar presenteren we de vervolgstappen op Prinsjesdag in de vorm van een geactualiseerd Deltaprogramma. Het eerste programma ligt er. Ik ben blij dat de Tweede Kamer dit programma en de Deltawet de komende maanden behandelt. Vertegenwoordigers uit parlement en senaat, hier aanwezig, zéér welkom; fijn dat u er bij bent op het moment tussen presentatie van het Deltaprogramma en behandeling daarvan in beide kamers.

Dames en heren,

Het is vandaag om veel redenen een bijzondere dag en dat maken we er ook van. Er is een mooi programma gemaakt. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en delen essentiële waarden. Dat verbindt en is positief! Geniet van deze dag; haal er uit wat er in zit.

Ik wil nu de Prins van Oranje vragen om naar voren te komen om dit congres officieel te openen.