Toespraak deltacommissaris Wim Kuijken op de Florida Atlantic University

Deltacommissaris Wim Kuijken ontvouwt de rol van het Deltaprogramme, de zoetwatervoorziening en de nederlandse collectieve aanpak van watermanagement.